pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.003269767349 -5.0%
0.00000010 BTC 0.0%
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,276,856
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,385.07
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.003274276956 / $0.003443137788
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-24 234,940 Bs.F 125.95 Bs.F 0.00033755 Bs.F N/A
2021-06-18 301,283 Bs.F 0.00124549 Bs.F 0.00041516 Bs.F 0.00033755 Bs.F
2021-06-17 140,015 Bs.F 0.00127646 Bs.F 0.00042549 Bs.F 0.00041516 Bs.F
2021-06-16 140,015 Bs.F 0.00127646 Bs.F 0.00042549 Bs.F 0.00042549 Bs.F
2021-06-15 137,063 Bs.F 0.174333 Bs.F 0.00020107 Bs.F 0.00042549 Bs.F
2021-06-14 129,619 Bs.F 15.38 Bs.F 0.00018781 Bs.F 0.00020107 Bs.F
2021-06-13 125,282 Bs.F 252.58 Bs.F 0.00017962 Bs.F 0.00018781 Bs.F
2021-06-12 594,595 Bs.F 928.30 Bs.F 0.00085843 Bs.F 0.00017962 Bs.F
2021-06-11 745,245 Bs.F 234.62 Bs.F 0.00107008 Bs.F 0.00085843 Bs.F
2021-06-10 761,826 Bs.F 0.520734 Bs.F 0.00109405 Bs.F 0.00107008 Bs.F
2021-06-09 761,826 Bs.F 0.520734 Bs.F 0.00109405 Bs.F 0.00109405 Bs.F
2021-06-08 776,096 Bs.F 0.00589497 Bs.F 0.00117899 Bs.F 0.00109405 Bs.F
2021-06-07 776,096 Bs.F 3.90 Bs.F 0.00111454 Bs.F 0.00117899 Bs.F
2021-06-06 764,276 Bs.F 174.68 Bs.F 0.00109977 Bs.F 0.00111454 Bs.F
2021-06-05 927,878 Bs.F 304.55 Bs.F 0.00136831 Bs.F 0.00109977 Bs.F
2021-06-04 848,213 Bs.F 442.01 Bs.F 0.00125790 Bs.F 0.00136831 Bs.F
2021-06-03 813,331 Bs.F 306.93 Bs.F 0.00116884 Bs.F 0.00125790 Bs.F
2021-06-02 856,216 Bs.F 31.52 Bs.F 0.00123270 Bs.F 0.00116884 Bs.F
2021-06-01 677,351 Bs.F 966.49 Bs.F 0.00097153 Bs.F 0.00123270 Bs.F
2021-05-31 571,175 Bs.F 1,980.55 Bs.F 0.00082167 Bs.F 0.00097153 Bs.F
2021-05-30 557,692 Bs.F 918.86 Bs.F 0.00079705 Bs.F 0.00082167 Bs.F
2021-05-29 597,120 Bs.F 216.70 Bs.F 0.00085752 Bs.F 0.00079705 Bs.F
2021-05-28 644,586 Bs.F 114.61 Bs.F 0.00092568 Bs.F 0.00085752 Bs.F
2021-05-27 644,586 Bs.F 114.61 Bs.F 0.00092568 Bs.F 0.00092568 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android