pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash XAU (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 1,665.13 XAU 0.00000701 XAU 0.00000234 XAU N/A
2021-06-17 750.18 XAU 0.00000703 XAU 0.00000234 XAU 0.00000234 XAU
2021-06-16 750.18 XAU 0.00000703 XAU 0.00000234 XAU 0.00000234 XAU
2021-06-15 738.37 XAU 0.00093405 XAU 0.00000108 XAU 0.00000234 XAU
2021-06-14 689.44 XAU 0.081787 XAU 0.000000998958 XAU 0.00000108 XAU
2021-06-13 666.64 XAU 1.34 XAU 0.000000955793 XAU 0.000000998958 XAU
2021-06-12 3,163.89 XAU 4.94 XAU 0.00000457 XAU 0.000000955793 XAU
2021-06-11 3,920.93 XAU 1.23 XAU 0.00000563 XAU 0.00000457 XAU
2021-06-10 4,025.66 XAU 0.00275168 XAU 0.00000578 XAU 0.00000563 XAU
2021-06-09 4,025.66 XAU 0.00275168 XAU 0.00000578 XAU 0.00000578 XAU
2021-06-08 4,098.28 XAU 0.00003120 XAU 0.00000624 XAU 0.00000578 XAU
2021-06-07 4,098.28 XAU 0.02059923 XAU 0.00000589 XAU 0.00000624 XAU
2021-06-06 4,035.86 XAU 0.922412 XAU 0.00000581 XAU 0.00000589 XAU
2021-06-05 4,899.79 XAU 1.61 XAU 0.00000723 XAU 0.00000581 XAU
2021-06-04 4,525.02 XAU 2.36 XAU 0.00000671 XAU 0.00000723 XAU
2021-06-03 4,255.75 XAU 1.61 XAU 0.00000612 XAU 0.00000671 XAU
2021-06-02 4,501.01 XAU 0.165675 XAU 0.00000648 XAU 0.00000612 XAU
2021-06-01 3,544.71 XAU 5.06 XAU 0.00000508 XAU 0.00000648 XAU
2021-05-31 2,995.69 XAU 10.39 XAU 0.00000431 XAU 0.00000508 XAU
2021-05-30 2,924.80 XAU 4.82 XAU 0.00000418 XAU 0.00000431 XAU
2021-05-29 3,131.59 XAU 1.14 XAU 0.00000450 XAU 0.00000418 XAU
2021-05-28 3,391.27 XAU 0.602959 XAU 0.00000487 XAU 0.00000450 XAU
2021-05-27 3,391.27 XAU 0.602959 XAU 0.00000487 XAU 0.00000487 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android