pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.003260871346 -5.3%
0.00000010 BTC 0.0%
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,266,835
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,389.54
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.003255376219 / $0.003443137788
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash XDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-24 1,640,633 XDR 879.50 XDR 0.00235718 XDR N/A
2021-06-18 2,101,514 XDR 0.00871893 XDR 0.00290631 XDR 0.00235718 XDR
2021-06-17 972,463 XDR 0.00885275 XDR 0.00295092 XDR 0.00290631 XDR
2021-06-16 972,463 XDR 0.00885275 XDR 0.00295092 XDR 0.00295092 XDR
2021-06-15 951,170 XDR 1.21 XDR 0.00139654 XDR 0.00295092 XDR
2021-06-14 897,984 XDR 106.53 XDR 0.00130112 XDR 0.00139654 XDR
2021-06-13 867,936 XDR 1,749.84 XDR 0.00124441 XDR 0.00130112 XDR
2021-06-12 4,113,696 XDR 6,422.42 XDR 0.00593904 XDR 0.00124441 XDR
2021-06-11 5,163,955 XDR 1,625.76 XDR 0.00741478 XDR 0.00593904 XDR
2021-06-10 5,273,711 XDR 3.60 XDR 0.00757352 XDR 0.00741478 XDR
2021-06-09 5,273,711 XDR 3.60 XDR 0.00757352 XDR 0.00757352 XDR
2021-06-08 5,378,146 XDR 0.04075730 XDR 0.00815146 XDR 0.00757352 XDR
2021-06-07 5,378,146 XDR 27.03 XDR 0.00772349 XDR 0.00815146 XDR
2021-06-06 5,296,236 XDR 1,210.47 XDR 0.00762113 XDR 0.00772349 XDR
2021-06-05 6,448,916 XDR 2,116.68 XDR 0.00951002 XDR 0.00762113 XDR
2021-06-04 5,856,509 XDR 3,051.90 XDR 0.00868519 XDR 0.00951002 XDR
2021-06-03 5,627,828 XDR 2,123.78 XDR 0.00808777 XDR 0.00868519 XDR
2021-06-02 5,911,312 XDR 217.61 XDR 0.00851057 XDR 0.00808777 XDR
2021-06-01 4,679,731 XDR 6,677.34 XDR 0.00671215 XDR 0.00851057 XDR
2021-05-31 3,947,956 XDR 13,689.56 XDR 0.00567940 XDR 0.00671215 XDR
2021-05-30 3,854,762 XDR 6,351.19 XDR 0.00550921 XDR 0.00567940 XDR
2021-05-29 4,129,115 XDR 1,498.51 XDR 0.00592978 XDR 0.00550921 XDR
2021-05-28 4,463,163 XDR 793.54 XDR 0.00640950 XDR 0.00592978 XDR
2021-05-27 4,463,163 XDR 793.54 XDR 0.00640950 XDR 0.00640950 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android