pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.001875659823 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-13 18:22:48 UTC (ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
765คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,306,089
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-14 1,516,768 XRP 178.737 XRP 0.00218311 XRP N/A
2021-06-13 1,489,100 XRP 3,008 XRP 0.00213943 XRP 0.00218311 XRP
2021-06-12 7,047,906 XRP 10,923 XRP 0.01010043 XRP 0.00213943 XRP
2021-06-11 8,446,443 XRP 2,676 XRP 0.01220627 XRP 0.01010043 XRP
2021-06-10 8,800,898 XRP 6.015707 XRP 0.01263887 XRP 0.01220627 XRP
2021-06-09 8,800,898 XRP 6.015707 XRP 0.01263887 XRP 0.01263887 XRP
2021-06-08 8,266,150 XRP 0.06067785 XRP 0.01213557 XRP 0.01263887 XRP
2021-06-07 8,266,150 XRP 41.548237 XRP 0.01187092 XRP 0.01213557 XRP
2021-06-06 8,333,572 XRP 1,890 XRP 0.01190221 XRP 0.01187092 XRP
2021-06-05 9,554,509 XRP 3,133 XRP 0.01407489 XRP 0.01190221 XRP
2021-06-04 8,055,455 XRP 4,201 XRP 0.01195431 XRP 0.01407489 XRP
2021-06-03 7,934,270 XRP 2,990 XRP 0.01138724 XRP 0.01195431 XRP
2021-06-02 8,561,257 XRP 314.014 XRP 0.01228058 XRP 0.01138724 XRP
2021-06-01 6,507,993 XRP 9,275 XRP 0.00932375 XRP 0.01228058 XRP
2021-05-31 6,315,948 XRP 21,844 XRP 0.00906262 XRP 0.00932375 XRP
2021-05-30 6,597,927 XRP 10,957 XRP 0.00950410 XRP 0.00906262 XRP
2021-05-29 6,666,542 XRP 2,419 XRP 0.00957375 XRP 0.00950410 XRP
2021-05-28 6,627,820 XRP 1,178 XRP 0.00951814 XRP 0.00957375 XRP
2021-05-27 6,627,820 XRP 1,178 XRP 0.00951814 XRP 0.00951814 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android