pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (ประมาณ 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash YFI (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 80.486 YFI 0.000000346671 YFI 0.000000115557 YFI N/A
2021-06-17 35.283352 YFI 0.000000347131 YFI 0.000000115710 YFI 0.000000115557 YFI
2021-06-16 35.283352 YFI 0.000000347131 YFI 0.000000115710 YFI 0.000000115710 YFI
2021-06-15 35.478845 YFI 0.00004393 YFI 0.000000050670 YFI 0.000000115710 YFI
2021-06-14 34.883861 YFI 0.00411539 YFI 0.000000050266 YFI 0.000000050670 YFI
2021-06-13 33.898000 YFI 0.06870999 YFI 0.000000048863 YFI 0.000000050266 YFI
2021-06-12 163.174 YFI 0.25181369 YFI 0.000000232861 YFI 0.000000048863 YFI
2021-06-11 195.077 YFI 0.06140940 YFI 0.000000280077 YFI 0.000000232861 YFI
2021-06-10 191.574 YFI 0.00013095 YFI 0.000000275117 YFI 0.000000280077 YFI
2021-06-09 191.574 YFI 0.00013095 YFI 0.000000275117 YFI 0.000000275117 YFI
2021-06-08 183.661 YFI 0.00000133 YFI 0.000000266730 YFI 0.000000275117 YFI
2021-06-07 183.661 YFI 0.00092314 YFI 0.000000263753 YFI 0.000000266730 YFI
2021-06-06 182.185 YFI 0.04129684 YFI 0.000000260004 YFI 0.000000263753 YFI
2021-06-05 216.760 YFI 0.07121064 YFI 0.000000319941 YFI 0.000000260004 YFI
2021-06-04 183.348 YFI 0.09574094 YFI 0.000000272463 YFI 0.000000319941 YFI
2021-06-03 179.098 YFI 0.06753214 YFI 0.000000257175 YFI 0.000000272463 YFI
2021-06-02 192.100 YFI 0.00706303 YFI 0.000000276224 YFI 0.000000257175 YFI
2021-06-01 143.606 YFI 0.20492484 YFI 0.000000205993 YFI 0.000000276224 YFI
2021-05-31 135.912 YFI 0.47178427 YFI 0.000000195729 YFI 0.000000205993 YFI
2021-05-30 138.730 YFI 0.23153849 YFI 0.000000200843 YFI 0.000000195729 YFI
2021-05-29 144.878 YFI 0.05257833 YFI 0.000000208058 YFI 0.000000200843 YFI
2021-05-28 136.861 YFI 0.02433360 YFI 0.000000196545 YFI 0.000000208058 YFI
2021-05-27 136.861 YFI 0.02433360 YFI 0.000000196545 YFI 0.000000196545 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android