pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash ZAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 42,323,298 R 0.175405 R 0.058468 R N/A
2021-06-17 19,260,733 R 0.178521 R 0.059507 R 0.058468 R
2021-06-16 19,260,733 R 0.178521 R 0.059507 R 0.059507 R
2021-06-15 18,879,897 R 23.98 R 0.02766012 R 0.059507 R
2021-06-14 17,773,629 R 2,108.45 R 0.02575281 R 0.02766012 R
2021-06-13 17,178,889 R 34,634 R 0.02463032 R 0.02575281 R
2021-06-12 81,448,149 R 127,159 R 0.117589 R 0.02463032 R
2021-06-11 101,212,234 R 31,861 R 0.145311 R 0.117589 R
2021-06-10 103,138,373 R 70.50 R 0.148116 R 0.145311 R
2021-06-09 103,138,373 R 70.50 R 0.148116 R 0.148116 R
2021-06-08 104,047,116 R 0.790658 R 0.158132 R 0.148116 R
2021-06-07 104,047,116 R 522.97 R 0.149421 R 0.158132 R
2021-06-06 102,462,465 R 23,418 R 0.147441 R 0.149421 R
2021-06-05 124,395,724 R 40,830 R 0.183443 R 0.147441 R
2021-06-04 115,443,399 R 60,148 R 0.171172 R 0.183443 R
2021-06-03 109,808,362 R 41,442 R 0.157820 R 0.171172 R
2021-06-02 117,581,071 R 4,331.06 R 0.169381 R 0.157820 R
2021-06-01 92,812,961 R 132,459 R 0.133149 R 0.169381 R
2021-05-31 78,624,507 R 272,645 R 0.113112 R 0.133149 R
2021-05-30 76,771,887 R 126,491 R 0.109722 R 0.113112 R
2021-05-29 82,199,592 R 29,831 R 0.118046 R 0.109722 R
2021-05-28 88,588,753 R 15,750.86 R 0.127221 R 0.118046 R
2021-05-27 88,588,753 R 15,750.86 R 0.127221 R 0.127221 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android