Rank #1831
811คนชอบสิ่งนี้
polis  (POLIS)
Polis (POLIS)
$0.088690917293 5.1%
0.00000217 BTC 6.3%
0.00026664 BNB 3.9%
811คนชอบสิ่งนี้
$0.083669510329
24H Range
$0.093388936720
มูลค่าตามราคาตลาด $1,176,065
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $2,940.98
อุปทานที่หมุนเวียน 13,260,259
Total Supply 25,000,000
Show Info
Hide Info

Polis PLN (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-08-01 4,616,048 zł 11,082.22 zł 0.346853 zł N/A
2021-07-31 4,231,525 zł 750.46 zł 0.319113 zł 0.346853 zł
2021-07-30 4,156,182 zł 2,301.02 zł 0.314383 zł 0.319113 zł
2021-07-29 4,211,845 zł 10,734.92 zł 0.318659 zł 0.314383 zł
2021-07-28 4,172,499 zł 1,573.81 zł 0.317676 zł 0.318659 zł
2021-07-27 4,066,721 zł 11,365.14 zł 0.306753 zł 0.317676 zł
2021-07-26 4,108,972 zł 4,935.24 zł 0.309871 zł 0.306753 zł
2021-07-25 4,154,288 zł 1,536.74 zł 0.314021 zł 0.309871 zł
2021-07-24 4,069,296 zł 2,190.07 zł 0.307374 zł 0.314021 zł
2021-07-23 4,063,806 zł 12,621.58 zł 0.306465 zł 0.307374 zł
2021-07-22 3,840,065 zł 22,992 zł 0.291844 zł 0.306465 zł
2021-07-21 3,526,070 zł 1,638.20 zł 0.266493 zł 0.291844 zł
2021-07-20 3,713,756 zł 2,668.09 zł 0.280067 zł 0.266493 zł
2021-07-19 3,923,506 zł 1,012.78 zł 0.296207 zł 0.280067 zł
2021-07-18 3,908,920 zł 1,762.44 zł 0.294337 zł 0.296207 zł
2021-07-17 3,936,748 zł 6,339.28 zł 0.295382 zł 0.294337 zł
2021-07-16 4,221,579 zł 10,320.18 zł 0.318363 zł 0.295382 zł
2021-07-15 4,365,966 zł 1,670.96 zł 0.330656 zł 0.318363 zł
2021-07-14 4,416,956 zł 22,586 zł 0.332005 zł 0.330656 zł
2021-07-13 4,914,954 zł 28,790 zł 0.370560 zł 0.332005 zł
2021-07-12 5,191,470 zł 2,077.01 zł 0.390954 zł 0.370560 zł
2021-07-11 5,158,201 zł 687.05 zł 0.388997 zł 0.390954 zł
2021-07-10 5,186,962 zł 3,015.28 zł 0.391166 zł 0.388997 zł
2021-07-09 5,082,110 zł 13,513.58 zł 0.383259 zł 0.391166 zł
2021-07-08 5,702,651 zł 2,813.72 zł 0.427670 zł 0.383259 zł
2021-07-07 5,444,978 zł 91,385 zł 0.410294 zł 0.427670 zł
2021-07-06 4,098,389 zł 37,814 zł 0.309073 zł 0.410294 zł
2021-07-05 4,928,348 zł 12,706.03 zł 0.371663 zł 0.309073 zł
2021-07-04 4,460,400 zł 7,412.63 zł 0.336374 zł 0.371663 zł
2021-07-03 4,203,879 zł 45,417 zł 0.317300 zł 0.336374 zł
2021-07-02 3,451,485 zł 20,027 zł 0.262141 zł 0.317300 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android