Coins: 6246
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 199,132,573,330 $ -0.65%
ปริมาณ 24 ชม.: 40,980,751,403 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 8.00%
XRP 4.80%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0.00161469 3.1%
0.00001104 ETH 3.8%
71คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,384,671
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$143,972
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00148844 / $0.00191318
อุปทานที่หมุนเวียน
1,546,457,128 / 1,885,913,075
NCT
USD

PolySwarm (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-06 1.24 CLP$ N/A
2019-12-05 1.38 CLP$ 1.24 CLP$
2019-12-04 1.40 CLP$ 1.38 CLP$
2019-12-03 1.38 CLP$ 1.40 CLP$
2019-12-02 1.52 CLP$ 1.38 CLP$
2019-12-01 1.52 CLP$ 1.52 CLP$
2019-11-30 1.41 CLP$ 1.52 CLP$
2019-11-29 1.48 CLP$ 1.41 CLP$
2019-11-28 1.47 CLP$ 1.48 CLP$
2019-11-27 1.15 CLP$ 1.47 CLP$
2019-11-26 1.46 CLP$ 1.15 CLP$
2019-11-25 1.35 CLP$ 1.46 CLP$
2019-11-24 1.36 CLP$ 1.35 CLP$
2019-11-23 1.54 CLP$ 1.36 CLP$
2019-11-22 1.51 CLP$ 1.54 CLP$
2019-11-21 1.58 CLP$ 1.51 CLP$
2019-11-20 1.62 CLP$ 1.58 CLP$
2019-11-19 1.59 CLP$ 1.62 CLP$
2019-11-18 1.60 CLP$ 1.59 CLP$
2019-11-17 1.64 CLP$ 1.60 CLP$
2019-11-16 1.51 CLP$ 1.64 CLP$
2019-11-15 1.77 CLP$ 1.51 CLP$
2019-11-14 1.87 CLP$ 1.77 CLP$
2019-11-13 1.66 CLP$ 1.87 CLP$
2019-11-12 1.62 CLP$ 1.66 CLP$
2019-11-11 1.73 CLP$ 1.62 CLP$
2019-11-10 1.54 CLP$ 1.73 CLP$
2019-11-09 1.58 CLP$ 1.54 CLP$
2019-11-08 1.59 CLP$ 1.58 CLP$
2019-11-07 1.67 CLP$ 1.59 CLP$
2019-11-06 1.92 CLP$ 1.67 CLP$