🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
poma  (POMAC)
POMA (POMAC)
$0.00006608 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-03-20 14:09:31 UTC (9 วัน ที่ผ่านมา)
17คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$10,268.63
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
155,398,800 / 5,000,000,000
POMAC
USD

POMA (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-02-16 0.00061310 XRP N/A
2020-02-15 0.00061436 XRP 0.00061310 XRP
2020-02-14 0.00031489 XRP 0.00061436 XRP
2020-02-13 0.00034580 XRP 0.00031489 XRP
2020-02-12 0.00036517 XRP 0.00034580 XRP
2020-02-08 0.00035056 XRP 0.00036517 XRP
2020-02-02 0.00039095 XRP 0.00035056 XRP
2020-02-01 0.00039232 XRP 0.00039095 XRP
2020-01-22 0.00036761 XRP 0.00039232 XRP
2020-01-21 0.00037512 XRP 0.00036761 XRP
2020-01-20 0.00074610 XRP 0.00037512 XRP
2020-01-19 0.00073394 XRP 0.00074610 XRP
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android