Coins: 5702
ตลาดแลกเปลี่ยน: 373
มูลค่าตามราคาตลาด: 270,640,075,404 $ 2.1%
ปริมาณ 24 ชม.: 50,759,531,633 $
ค่าความเด่น:
BTC 67.4%
ETH 8.46%
XRP 4.78%
qtum  (QTUM)
Qtum (QTUM)
$2.19 7.5%
0.00021523 BTC 7.3%
4,446คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$210,042,846
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$222,673,992
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$2.04 / $2.22
Circulating Supply
96,026,152 / 107,822,406
QTUM
USD

การแลกเปลี่ยน Qtum

* โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การจับคู่จะแสดงโดยอิงตาม "คะแนนความเชื่อมั่น" โปรดอ่าน วิธีการ หรือบอกให้เราทราบถึง ความคิดเห็นของคุณ
# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% เทรดล่าสุด Trust Score
1
2.18 $
2600 KRW
0.38% 24,329 $ 44,572 $
1,961,348.23 $
898787.828 QTUM
0.88% เมื่อไม่นานมานี้
2
2.19 $
2.191 USDT
0.23% 38,325 $ 58,556 $
1,335,535.45 $
610098.983 QTUM
0.60% เมื่อไม่นานมานี้
3
2.19 $
0.0002152 BTC
0.33% 44,678 $ 62,257 $
903,971.29 $
413236.102 QTUM
0.41% เมื่อไม่นานมานี้
4
2.18 $
2600 KRW
0.38% 50,744 $ 78,408 $
270,532.63 $
123971.578 QTUM
0.12% เมื่อไม่นานมานี้
5
2.19 $
2.19257 USD
0.24% 21,672 $ 39,458 $
185,658.00 $
84675.975 QTUM
0.08% เมื่อไม่นานมานี้
6
2.19 $
2.191 USDT
0.46% 3,797 $ 55,900 $
133,868.55 $
61110.134 QTUM
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
7
2.19 $
1.98501 EUR
0.35% 3,959 $ 46,030 $
168,972.64 $
77104.422 QTUM
0.08% เมื่อไม่นานมานี้
8
2.17 $
0.00021299 BTC
0.57% 17,610 $ 25,324 $
63,484.43 $
29291.240 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
9
2.20 $
0.0002159 XBT
0.32% 10,708 $ 31,564 $
42,858.52 $
19501.506 QTUM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
10
2.17 $
0.00021299 BTC
0.6% 3,375 $ 28,085 $
63,455.81 $
29291.240 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
11
2.19 $
2.18993154 USDT
0.0% 10,860 $ 6,940 $
65,932.00 $
30141.514 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
12
2.19 $
0.00021498 BTC
0.57% 9,018 $ 8,149 $
23,381.99 $
10696.360 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
13
2.17 $
2585 KRW
0.58% 6,227 $ 9,121 $
13,982.75 $
6447.481 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
14
2.19 $
2.1942 USDT
3.06% 1,762 $ 1,756 $
150,276.34 $
68530.087 QTUM
0.07% เมื่อไม่นานมานี้
15
2.19 $
0.0002154 BTC
0.27% 1,794 $ 4,885 $
33,272.22 $
15194.192 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
16
2.20 $
0.0002162 BTC
0.6% 4,333 $ 3,892 $
9,215.03 $
4192.590 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
17
2.19 $
2610 KRW
0.69% 1,669 $ 3,323 $
21,884.55 $
9990.172 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
18
2.18 $
0.00021437 BTC
0.71% 1,814 $ 1,853 $
5,042.84 $
2313.346 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
19
2.19 $
0.0002148 BTC
0.14% 1,469 $ 1,014 $
1,309.90 $
599.300 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
20
2.19 $
2.191 USDT
0.05% 1,255 $ 372 $
6,037.29 $
2757.550 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
21
2.18 $
0.000214 BTC
1.38% 714 $ 2,237 $
1,069.05 $
491.503 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
22
2.18 $
0.01018 ETH
0.68% 763 $ 1,001 $
4,382.33 $
2012.088 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
23
2.19 $
0.01030369 ETH
0.87% 189 $ 165 $
21,183.13 $
9664.697 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
24
2.20 $
0.0002162 BTC
1.16% 271 $ 276 $
7,152.63 $
3252.526 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
25
2.16 $
2.16442 USDT
1.33% 0 $ 0 $
1,533.10 $
708.511 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
26
2.19 $
0.00021543 BTC
4.58% 0 $ 0 $
511.29 $
233.578 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
27
2.19 $
0.01028202 ETH
4.6% 0 $ 0 $
134.33 $
61.462 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
28
2.21 $
0.00021721 BTC
7.2% 0 $ 9 $
389.48 $
176.127 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
29
2.19 $
0.010322 ETH
1.03% 0 $ 745,323 $
963,232.50 $
439029.980 QTUM
0.43% เมื่อไม่นานมานี้
30
2.22 $
0.00021873 BTC
2.96% 836 $ 0 $
9,975,189.74 $
4483563.104 QTUM
4.48% เมื่อไม่นานมานี้
31
2.21 $
2.21406 USDT
2.96% 3,011 $ 0 $
9,551,973.61 $
4316900.456 QTUM
4.29% เมื่อไม่นานมานี้
32
MXC MXC
2.19 $
2.1926 USDT
0.47% 13,301 $ 12,115 $
7,149,587.92 $
3264532.170 QTUM
3.21% เมื่อไม่นานมานี้
33
ZB ZB
2.18 $
15.5 QC
0.25% 81,985 $ 100,487 $
3,654,232.57 $
1672680.100 QTUM
1.64% เมื่อไม่นานมานี้
34
2.18 $
0.01025 ETH
0.19% 40,326 $ 3,383 $
4,718,422.25 $
2165732.379 QTUM
2.12% เมื่อไม่นานมานี้
35
2.18 $
0.00021413 BTC
0.2% 6,023 $ 4,041 $
3,383,462.49 $
1554424.861 QTUM
1.52% เมื่อไม่นานมานี้
36
2.19 $
2.19 USDT
0.91% 35,831 $ 58,777 $
1,830,165.46 $
835925.670 QTUM
0.82% เมื่อไม่นานมานี้
37
2.19 $
2.190999 USDT
0.5% 14,413 $ 5,768 $
2,617,057.26 $
1194792.447 QTUM
1.18% เมื่อไม่นานมานี้
38
2.18 $
0.010224 ETH
2.95% 0 $ 1,080 $
2,773,822.74 $
1273771.888 QTUM
1.25% เมื่อไม่นานมานี้
39
ZB ZB
2.19 $
2.1882 USDT
0.24% 8,991 $ 14,293 $
2,311,576.10 $
1056665.810 QTUM
1.04% เมื่อไม่นานมานี้
40
2.20 $
0.010335 ETH
2.45% 3,794 $ 2,611 $
2,526,605.41 $
1150161.410 QTUM
1.14% เมื่อไม่นานมานี้
41
2.19 $
2.1923 USDT
0.27% 2,983 $ 1,550 $
2,405,251.54 $
1098398.344 QTUM
1.08% เมื่อไม่นานมานี้
42
2.19 $
2.191 USDT
0.29% 2,405 $ 2,684 $
2,342,881.65 $
1070550.908 QTUM
1.05% เมื่อไม่นานมานี้
43
2.19 $
0.00021539 BTC
0.38% 69,081 $ 66,934 $
338,262.84 $
154447.650 QTUM
0.15% เมื่อไม่นานมานี้
44
2.20 $
2.195362 USD
0.69% 56,214 $ 54,946 $
678,816.18 $
309204.670 QTUM
0.30% เมื่อไม่นานมานี้
45
2.19 $
2.1889 USDT
0.05% 13,808 $ 35,539 $
1,458,782.96 $
666627.567 QTUM
0.66% เมื่อไม่นานมานี้
46
2.19 $
2.19 USDT
0.1% 71,375 $ 63,666 $
177,283.31 $
81023.498 QTUM
0.08% เมื่อไม่นานมานี้
47
2.20 $
0.0068375 BCH
2.9% 8,179 $ 0 $
1,871,482.58 $
849023.599 QTUM
0.84% เมื่อไม่นานมานี้
48
2.20 $
2.19796 USD
0.27% 3,041 $ 2,658 $
1,807,908.43 $
822539.277 QTUM
0.81% เมื่อไม่นานมานี้
49
2.20 $
0.01033129 ETH
0.36% 1,780 $ 1,436 $
1,740,003.35 $
792287.891 QTUM
0.78% เมื่อไม่นานมานี้
50
XT XT
2.19 $
2.1886 USDT
0.15% 30,434 $ 41,928 $
646,532.64 $
295672.760 QTUM
0.29% เมื่อไม่นานมานี้
51
XT XT
2.19 $
0.00021515 BTC
0.25% 37,372 $ 52,753 $
352,168.23 $
160967.520 QTUM
0.16% เมื่อไม่นานมานี้
52
2.20 $
0.000216 BTC
0.54% 47,019 $ 66,137 $
35,622.04 $
16217.894 QTUM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
53
2.19 $
0.00021499 BTC
0.4% 2,559 $ 7,558 $
1,298,864.50 $
594152.778 QTUM
0.58% เมื่อไม่นานมานี้
54
2.19 $
0.0102865 ETH
0.91% 42,306 $ 48,870 $
155,990.71 $
71288.910 QTUM
0.07% เมื่อไม่นานมานี้
55
2.19 $
2.19 USDT
0.46% 35,777 $ 61,071 $
51,902.85 $
23709.729 QTUM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
56
2.20 $
0.000216 BTC
0.46% 30,559 $ 39,524 $
381,050.10 $
173435.945 QTUM
0.17% เมื่อไม่นานมานี้
57
2.19 $
0.000215 BTC
0.46% 32,051 $ 52,090 $
176,258.08 $
80647.992 QTUM
0.08% เมื่อไม่นานมานี้
58
2.19 $
0.0002152 BTC
0.0% 6,990 $ 7,662 $
998,384.18 $
456390.250 QTUM
0.45% เมื่อไม่นานมานี้
59
2.19 $
0.000215 BTC
0.46% 32,366 $ 51,489 $
2.03 $
0.929 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
60
2.20 $
0.000216 BTC
0.46% 30,494 $ 39,422 $
80,040.11 $
36430.465 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
61
2.19 $
0.000215 BTC
0.46% 11,055 $ 55,675 $
116,630.13 $
53364.847 QTUM
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
62
2.20 $
0.000216 BTC
0.46% 30,511 $ 39,445 $
68,465.94 $
31162.327 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
63
2.19 $
2.186 USDT
0.32% 2,401 $ 1,494 $
924,426.33 $
422998.300 QTUM
0.42% เมื่อไม่นานมานี้
64
2.19 $
2.1908 USDT
0.14% 11,283 $ 37,410 $
6.57 $
3.000 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
65
2.19 $
0.00021591 BTC
1.6% 44 $ 1,166 $
580,545.60 $
264514.490 QTUM
0.26% เมื่อไม่นานมานี้
66
2.19 $
2.189 USDT
1.03% 3,769 $ 0 $
512,611.37 $
234238.860 QTUM
0.23% เมื่อไม่นานมานี้
67
ZB ZB
2.18 $
0.00021417 BTC
0.33% 9,646 $ 10,514 $
166,927.37 $
76596.470 QTUM
0.07% เมื่อไม่นานมานี้
68
2.19 $
0.010297 ETH
0.32% 7,745 $ 9,528 $
92,815.74 $
42392.233 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
69
2.19 $
0.010287 ETH
0.36% 7,904 $ 11,042 $
69,027.02 $
31568.891 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
70
CBX CBX
2.19 $
2.188 USDT
0.18% 8,380 $ 6,686 $
77,995.95 $
35657.110 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
71
2.19 $
2.188 USDT
0.23% 8,383 $ 6,686 $
78,031.49 $
35673.120 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
72
2.19 $
0.010292 ETH
0.55% 3,958 $ 4,828 $
143,116.75 $
65421.368 QTUM
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
73
2.19 $
0.0002153 BTC
3.27% 1,034 $ 968 $
231,269.89 $
105604.912 QTUM
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
74
2.19 $
0.09718 BNB
1.26% 5,451 $ 10,415 $
24,819.22 $
11307.657 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
75
2.19 $
0.010293 ETH
0.25% 8,220 $ 7,460 $
8.21 $
3.747 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
76
2.19 $
0.0103 ETH
1.92% 1,850 $ 7,013 $
94,010.99 $
42941.110 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
77
2.19 $
0.00021543 BTC
0.0% 972 $ 0 $
103,024.30 $
47028.695 QTUM
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
78
2.19 $
2.188 USDT
0.09% 593 $ 908 $
94,617.40 $
43255.384 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
79
2.17 $
0.01021101 ETH
0.69% 1,372 $ 1,225 $
90,850.49 $
41809.887 QTUM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
80
2.19 $
0.78 OKB
1.28% 3,934 $ 4,930 $
5,687.45 $
2600.770 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
81
2.19 $
0.0103 ETH
1.92% 1,915 $ 6,941 $
2,396.06 $
1093.911 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
82
2.19 $
2.19 USDT
1.82% 2,859 $ 4,404 $
13,911.83 $
6356.341 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
83
2.17 $
2580 KRW
0.77% 204 $ 1,814 $
71,499.38 $
33018.582 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
84
10,163.06 $
4636.66156 QTUM
0.05% 1,246 $ 437 $
56,739.37 $
5.583 BTC
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
85
2.19 $
0.000215 BTC
0.93% 875 $ 786 $
61,878.25 $
28312.780 QTUM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
86
2.21 $
0.0102363 ETH
0.8% 669 $ 4,032 $
1,648.51 $
747.284 QTUM
0.00% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
87
212.44 $
96.97257 QTUM
0.05% 677 $ 319 $
24,554.86 $
115.586 ETH
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
88
2.21 $
0.01036 ETH
1.18% 1,865 $ 167 $
29,482.00 $
13360.940 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
89
6.38 $
2.91123 QTUM
0.03% 274 $ 328 $
17,199.17 $
2696.784 ETC
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
90
XT XT
2.19 $
15.4992 SXC
0.14% 444 $ 505 $
9,720.43 $
4444.739 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
91
2.19 $
2.91 CAD
1.53% 1,591 $ 1,338 $
5,426.10 $
2472.697 QTUM
0.00% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
92
2.19 $
0.0002157 BTC
1.65% 166 $ 2,448 $
3,185.64 $
1452.890 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
93
2.19 $
2.19 USDT
1.23% 907 $ 562 $
15,490.62 $
7077.712 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
94
2.19 $
2.19155 TUSD
0.0% 23 $ 167 $
4,045.73 $
1848.284 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
95
322.31 $
147.12476 QTUM
0.36% 226 $ 167 $
10,419.88 $
32.329 BCH
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
96
2.21 $
2.21218 USD
3.14% 4 $ 0 $
36,661.86 $
16572.727 QTUM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
97
75.34 $
34.3717 QTUM
0.12% 16 $ 24 $
307.71 $
4.084 LTC
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
98
2.18 $
2595 KRW
4.97% 0 $ 1,490 $
8,920.12 $
4095.519 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
99
2.19 $
0.00021572 BTC
4.66% 0 $ 0 $
12,734.43 $
5803.628 QTUM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
100
2.20 $
0.000216 BTC
2.29% 26 $ 44 $
3,018.46 $
1373.150 QTUM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
Show More
Anomaly BTC/USD Stale