quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0.00480251 0.0%
0.00001233 ETH 0.5%
84คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,348,190
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$42,599
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00472595 / $0.00493053
อุปทานที่หมุนเวียน
489,997,516 / 1,000,000,000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol CHF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-04 0.00437861 Fr. N/A
2020-08-03 0.00418854 Fr. 0.00437861 Fr.
2020-08-02 0.00383149 Fr. 0.00418854 Fr.
2020-08-01 0.00414223 Fr. 0.00383149 Fr.
2020-07-31 0.00357904 Fr. 0.00414223 Fr.
2020-07-30 0.00364327 Fr. 0.00357904 Fr.
2020-07-29 0.00352357 Fr. 0.00364327 Fr.
2020-07-28 0.00319287 Fr. 0.00352357 Fr.
2020-07-27 0.00341022 Fr. 0.00319287 Fr.
2020-07-26 0.00299639 Fr. 0.00341022 Fr.
2020-07-25 0.00289535 Fr. 0.00299639 Fr.
2020-07-24 0.00282527 Fr. 0.00289535 Fr.
2020-07-23 0.00242800 Fr. 0.00282527 Fr.
2020-07-22 0.00232548 Fr. 0.00242800 Fr.
2020-07-21 0.00145418 Fr. 0.00232548 Fr.
2020-07-20 0.00119065 Fr. 0.00145418 Fr.
2020-07-19 0.00123818 Fr. 0.00119065 Fr.
2020-07-18 0.00121940 Fr. 0.00123818 Fr.
2020-07-17 0.00123062 Fr. 0.00121940 Fr.
2020-07-16 0.00126640 Fr. 0.00123062 Fr.
2020-07-15 0.00121363 Fr. 0.00126640 Fr.
2020-07-14 0.00146287 Fr. 0.00121363 Fr.
2020-07-13 0.00149822 Fr. 0.00146287 Fr.
2020-07-12 0.00147769 Fr. 0.00149822 Fr.
2020-07-11 0.00148757 Fr. 0.00147769 Fr.
2020-07-10 0.00148291 Fr. 0.00148757 Fr.
2020-07-09 0.00153888 Fr. 0.00148291 Fr.
2020-07-08 0.00134234 Fr. 0.00153888 Fr.
2020-07-07 0.00137484 Fr. 0.00134234 Fr.
2020-07-06 0.00143699 Fr. 0.00137484 Fr.
2020-07-05 0.00163273 Fr. 0.00143699 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android