quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0.00157935 -6.5%
0.00000649 ETH -8.5%
71คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$773,879
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$63,114
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00156612 / $0.00169592
อุปทานที่หมุนเวียน
489,997,516 / 1,000,000,000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol HUF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-13 0.498030 Ft N/A
2020-07-12 0.490913 Ft 0.498030 Ft
2020-07-11 0.493990 Ft 0.490913 Ft
2020-07-10 0.493752 Ft 0.493990 Ft
2020-07-09 0.513451 Ft 0.493752 Ft
2020-07-08 0.447795 Ft 0.513451 Ft
2020-07-07 0.454680 Ft 0.447795 Ft
2020-07-06 0.478312 Ft 0.454680 Ft
2020-07-05 0.542432 Ft 0.478312 Ft
2020-07-04 0.532547 Ft 0.542432 Ft
2020-07-03 0.504055 Ft 0.532547 Ft
2020-07-02 0.506825 Ft 0.504055 Ft
2020-07-01 0.553982 Ft 0.506825 Ft
2020-06-30 0.562283 Ft 0.553982 Ft
2020-06-29 0.546925 Ft 0.562283 Ft
2020-06-28 0.519487 Ft 0.546925 Ft
2020-06-27 0.528388 Ft 0.519487 Ft
2020-06-26 0.536947 Ft 0.528388 Ft
2020-06-25 0.541764 Ft 0.536947 Ft
2020-06-24 0.602992 Ft 0.541764 Ft
2020-06-23 0.605678 Ft 0.602992 Ft
2020-06-22 0.624996 Ft 0.605678 Ft
2020-06-21 0.795576 Ft 0.624996 Ft
2020-06-20 0.742868 Ft 0.795576 Ft
2020-06-19 0.834540 Ft 0.742868 Ft
2020-06-18 0.815333 Ft 0.834540 Ft
2020-06-17 0.835945 Ft 0.815333 Ft
2020-06-16 0.909287 Ft 0.835945 Ft
2020-06-15 0.939550 Ft 0.909287 Ft
2020-06-14 0.924454 Ft 0.939550 Ft
2020-06-13 0.930755 Ft 0.924454 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android