racing pigeon chain  (RPC)
Racing Pigeon Chain (RPC)
$0.00932060 -3.6%
0.00002449 ETH -3.6%
14คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,872.48
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00888550 / $0.00966647
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
RPC
USD

Racing Pigeon Chain XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-09-19 0.0000000000 XRP 7,526 XRP 0.03735440 XRP N/A
2020-09-18 0.0000000000 XRP 21,008 XRP 0.03793917 XRP 0.03735440 XRP
2020-09-17 0.0000000000 XRP 12,716 XRP 0.03957457 XRP 0.03793917 XRP
2020-09-16 0.0000000000 XRP 30,607 XRP 0.03789659 XRP 0.03957457 XRP
2020-09-15 0.0000000000 XRP 18,762 XRP 0.04224352 XRP 0.03789659 XRP
2020-09-14 0.0000000000 XRP 6,987 XRP 0.04240719 XRP 0.04224352 XRP
2020-09-13 0.0000000000 XRP 29,868 XRP 0.04336397 XRP 0.04240719 XRP
2020-09-12 0.0000000000 XRP 27,228 XRP 0.04270662 XRP 0.04336397 XRP
2020-09-11 0.0000000000 XRP 27,615 XRP 0.04255043 XRP 0.04270662 XRP
2020-09-10 0.0000000000 XRP 26,716 XRP 0.04134215 XRP 0.04255043 XRP
2020-09-09 0.0000000000 XRP 15,850 XRP 0.04078349 XRP 0.04134215 XRP
2020-09-08 0.0000000000 XRP 27,386 XRP 0.04093394 XRP 0.04078349 XRP
2020-09-07 0.0000000000 XRP 13,283 XRP 0.04139386 XRP 0.04093394 XRP
2020-09-06 0.0000000000 XRP 3,636 XRP 0.04132240 XRP 0.04139386 XRP
2020-09-05 0.0000000000 XRP 19,025 XRP 0.04428497 XRP 0.04132240 XRP
2020-09-04 0.0000000000 XRP 23,142 XRP 0.04541740 XRP 0.04428497 XRP
2020-09-03 0.0000000000 XRP 6,856 XRP 0.04604988 XRP 0.04541740 XRP
2020-09-02 0.0000000000 XRP 80,593 XRP 0.04660835 XRP 0.04604988 XRP
2020-09-01 0.0000000000 XRP 76,655 XRP 0.04410043 XRP 0.04660835 XRP
2020-08-31 0.0000000000 XRP 31,432 XRP 0.04241798 XRP 0.04410043 XRP
2020-08-30 0.0000000000 XRP 460.081 XRP 0.04182558 XRP 0.04241798 XRP
2020-08-29 0.0000000000 XRP 81,849 XRP 0.04165526 XRP 0.04182558 XRP
2020-08-28 0.0000000000 XRP 14,906 XRP 0.04162721 XRP 0.04165526 XRP
2020-08-27 0.0000000000 XRP 38,992 XRP 0.04070526 XRP 0.04162721 XRP
2020-08-26 0.0000000000 XRP 47,716 XRP 0.04038307 XRP 0.04070526 XRP
2020-08-25 0.0000000000 XRP 48,198 XRP 0.04120172 XRP 0.04038307 XRP
2020-08-24 0.0000000000 XRP 29,947 XRP 0.04008231 XRP 0.04120172 XRP
2020-08-23 0.0000000000 XRP 853.247 XRP 0.04063081 XRP 0.04008231 XRP
2020-08-22 0.0000000000 XRP 26,161 XRP 0.04107096 XRP 0.04063081 XRP
2020-08-21 0.0000000000 XRP 12,703 XRP 0.04177343 XRP 0.04107096 XRP
2020-08-20 0.0000000000 XRP 72,483 XRP 0.04155806 XRP 0.04177343 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android