Rank #1607
4,100คนชอบสิ่งนี้
revain  (REV)
Revain (REV)
$0.009650524096 5.1%
0.00000019 BTC 1.2%
0.00000223 ETH 1.9%
4,100คนชอบสิ่งนี้
$0.008893508211
ช่วง 24 ชม.
$0.009850801756
มูลค่าตามราคาตลาด $4,691,404
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $2,179,291
อุปทานที่หมุนเวียน 484,450,000
อุปทานรวม 60,550,308,334
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Revain LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-07 28,280 LTC 12,192 LTC 0.00005876 LTC N/A
2021-12-06 31,538 LTC 11,863 LTC 0.00006466 LTC 0.00005876 LTC
2021-12-05 31,305 LTC 12,835 LTC 0.00006479 LTC 0.00006466 LTC
2021-12-04 27,180 LTC 12,456 LTC 0.00005605 LTC 0.00006479 LTC
2021-12-03 26,109 LTC 11,856 LTC 0.00005388 LTC 0.00005605 LTC
2021-12-02 25,581 LTC 10,457 LTC 0.00005270 LTC 0.00005388 LTC
2021-12-01 26,809 LTC 10,294 LTC 0.00005534 LTC 0.00005270 LTC
2021-11-30 27,542 LTC 12,607 LTC 0.00005703 LTC 0.00005534 LTC
2021-11-29 28,874 LTC 10,369 LTC 0.00005961 LTC 0.00005703 LTC
2021-11-28 29,836 LTC 10,024 LTC 0.00006169 LTC 0.00005961 LTC
2021-11-27 29,763 LTC 10,367 LTC 0.00006154 LTC 0.00006169 LTC
2021-11-26 28,442 LTC 12,793 LTC 0.00005885 LTC 0.00006154 LTC
2021-11-25 30,853 LTC 17,232 LTC 0.00006358 LTC 0.00005885 LTC
2021-11-24 29,455 LTC 16,941 LTC 0.00006071 LTC 0.00006358 LTC
2021-11-23 30,542 LTC 13,330 LTC 0.00006286 LTC 0.00006071 LTC
2021-11-22 28,320 LTC 12,325 LTC 0.00005848 LTC 0.00006286 LTC
2021-11-21 29,857 LTC 14,048 LTC 0.00006156 LTC 0.00005848 LTC
2021-11-20 32,646 LTC 16,648 LTC 0.00006851 LTC 0.00006156 LTC
2021-11-19 30,224 LTC 13,433 LTC 0.00006239 LTC 0.00006851 LTC
2021-11-18 29,770 LTC 13,703 LTC 0.00006091 LTC 0.00006239 LTC
2021-11-17 31,203 LTC 12,281 LTC 0.00006448 LTC 0.00006091 LTC
2021-11-16 28,329 LTC 7,866 LTC 0.00005841 LTC 0.00006448 LTC
2021-11-15 26,174 LTC 6,215 LTC 0.00005357 LTC 0.00005841 LTC
2021-11-14 28,334 LTC 8,687 LTC 0.00005842 LTC 0.00005357 LTC
2021-11-13 28,509 LTC 6,991 LTC 0.00005885 LTC 0.00005842 LTC
2021-11-12 27,278 LTC 5,479 LTC 0.00005578 LTC 0.00005885 LTC
2021-11-11 29,798 LTC 9,557 LTC 0.00006119 LTC 0.00005578 LTC
2021-11-10 28,432 LTC 11,664 LTC 0.00005911 LTC 0.00006119 LTC
2021-11-09 33,213 LTC 12,652 LTC 0.00006849 LTC 0.00005911 LTC
2021-11-08 38,739 LTC 14,669 LTC 0.00008043 LTC 0.00006849 LTC
2021-11-07 38,681 LTC 15,333 LTC 0.00007953 LTC 0.00008043 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android