Coins: 6121
ตลาดแลกเปลี่ยน: 399
มูลค่าตามราคาตลาด: 232,699,183,648 $ 0.089%
ปริมาณ 24 ชม.: 43,502,802,794 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.7%
ETH 8.45%
XRP 4.87%
robotina  (ROX)
Robotina (ROX)
$0.05692210 0.22%
0.00031434 ETH 0.40%
68คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$15,773,728
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$107,574
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05434884 / $0.05826424
อุปทานที่หมุนเวียน
277,110,780 / 331,614,076
ROX
USD

Robotina (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-17 9.02 ₨ N/A
2019-11-16 8.94 ₨ 9.02 ₨
2019-11-15 8.98 ₨ 8.94 ₨
2019-11-14 8.94 ₨ 8.98 ₨
2019-11-13 8.78 ₨ 8.94 ₨
2019-11-12 9.15 ₨ 8.78 ₨
2019-11-11 9.26 ₨ 9.15 ₨
2019-11-10 9.00 ₨ 9.26 ₨
2019-11-09 9.06 ₨ 9.00 ₨
2019-11-08 8.99 ₨ 9.06 ₨
2019-11-07 8.83 ₨ 8.99 ₨
2019-11-06 9.28 ₨ 8.83 ₨
2019-11-05 8.76 ₨ 9.28 ₨
2019-11-04 8.74 ₨ 8.76 ₨
2019-11-03 9.05 ₨ 8.74 ₨
2019-11-02 8.61 ₨ 9.05 ₨
2019-11-01 8.76 ₨ 8.61 ₨
2019-10-31 8.44 ₨ 8.76 ₨
2019-10-30 8.25 ₨ 8.44 ₨
2019-10-29 9.22 ₨ 8.25 ₨
2019-10-28 8.92 ₨ 9.22 ₨
2019-10-27 7.52 ₨ 8.92 ₨
2019-10-26 8.19 ₨ 7.52 ₨
2019-10-25 6.61 ₨ 8.19 ₨
2019-10-24 7.36 ₨ 6.61 ₨
2019-10-23 8.28 ₨ 7.36 ₨
2019-10-22 8.33 ₨ 8.28 ₨
2019-10-21 8.28 ₨ 8.33 ₨
2019-10-20 7.80 ₨ 8.28 ₨
2019-10-19 8.39 ₨ 7.80 ₨
2019-10-18 7.83 ₨ 8.39 ₨