Rank #N/A
154คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.022905690469 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-12-05 05:49:10 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
154คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Scrypta BITS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-06 0.000000000000 μBTC 62.83 μBTC 0.465028 μBTC N/A
2021-12-05 0.000000000000 μBTC 2,432.92 μBTC 0.454995 μBTC 0.465028 μBTC
2021-12-04 0.000000000000 μBTC 2,432.92 μBTC 0.454995 μBTC 0.454995 μBTC
2021-12-03 0.000000000000 μBTC 74.25 μBTC 0.146715 μBTC 0.454995 μBTC
2021-12-02 0.000000000000 μBTC 115.58 μBTC 0.110000 μBTC 0.146715 μBTC
2021-12-01 0.000000000000 μBTC 137.43 μBTC 0.110000 μBTC 0.110000 μBTC
2021-11-30 0.000000000000 μBTC 1,075.68 μBTC 0.453828 μBTC 0.110000 μBTC
2021-11-29 0.000000000000 μBTC 1,075.68 μBTC 0.453828 μBTC 0.453828 μBTC
2021-11-28 0.000000000000 μBTC 669.76 μBTC 0.100000 μBTC 0.453828 μBTC
2021-11-27 0.000000000000 μBTC 669.76 μBTC 0.100000 μBTC 0.100000 μBTC
2021-11-13 0.000000000000 μBTC 202.00 μBTC 0.101000 μBTC 0.100000 μBTC
2021-11-12 0.000000000000 μBTC 202.00 μBTC 0.101000 μBTC 0.101000 μBTC
2021-11-11 0.000000000000 μBTC 190.71 μBTC 0.260000 μBTC 0.101000 μBTC
2021-11-10 0.000000000000 μBTC 8,076.75 μBTC 0.420000 μBTC 0.260000 μBTC
2021-11-09 0.000000000000 μBTC 50.00 μBTC 0.200000 μBTC 0.420000 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android