Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta CAD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 CA$ 3.62 CA$ 0.01091425 CA$ N/A
2021-10-19 0.000000000000 CA$ 193.95 CA$ 0.00454981 CA$ 0.01091425 CA$
2021-10-18 0.000000000000 CA$ 193.95 CA$ 0.00454981 CA$ 0.00454981 CA$
2021-10-15 0.000000000000 CA$ 4.28 CA$ 0.01424095 CA$ 0.00454981 CA$
2021-10-14 0.000000000000 CA$ 1,084.71 CA$ 0.01421546 CA$ 0.01424095 CA$
2021-10-13 0.000000000000 CA$ 1,084.71 CA$ 0.01421546 CA$ 0.01421546 CA$
2021-10-12 0.000000000000 CA$ 20.25 CA$ 0.00682198 CA$ 0.01421546 CA$
2021-10-11 0.000000000000 CA$ 20.25 CA$ 0.00682198 CA$ 0.00682198 CA$
2021-10-09 0.000000000000 CA$ 425.64 CA$ 0.00698923 CA$ 0.00682198 CA$
2021-10-08 0.000000000000 CA$ 272.72 CA$ 0.00461967 CA$ 0.00698923 CA$
2021-10-07 0.000000000000 CA$ 272.72 CA$ 0.00461967 CA$ 0.00461967 CA$
2021-10-02 0.000000000000 CA$ 66.56 CA$ 0.01400857 CA$ 0.00461967 CA$
2021-10-01 0.000000000000 CA$ 1.22 CA$ 0.00110449 CA$ 0.01400857 CA$
2021-09-30 0.000000000000 CA$ 19.11 CA$ 0.01528701 CA$ 0.00110449 CA$
2021-09-29 0.000000000000 CA$ 238.60 CA$ 0.00106619 CA$ 0.01528701 CA$
2021-09-28 0.000000000000 CA$ 104.07 CA$ 0.01076971 CA$ 0.00106619 CA$
2021-09-27 0.000000000000 CA$ 15.43 CA$ 0.00395467 CA$ 0.01076971 CA$
2021-09-26 0.000000000000 CA$ 0.166098 CA$ 0.00698881 CA$ 0.00395467 CA$
2021-09-25 0.000000000000 CA$ 0.166098 CA$ 0.00698881 CA$ 0.00698881 CA$
2021-09-22 0.000000000000 CA$ 135.41 CA$ 0.01640523 CA$ 0.00698881 CA$
2021-09-21 0.000000000000 CA$ 136.48 CA$ 0.01653550 CA$ 0.01640523 CA$
2021-09-20 0.000000000000 CA$ 160.03 CA$ 0.01827872 CA$ 0.01653550 CA$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android