Rank #N/A
124คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.012828071508 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-09-21 02:30:30 UTC (5 วัน ที่ผ่านมา)
124คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
Total Supply 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-09-22 0.000000000000 kr. 670.92 kr. 0.081285 kr. N/A
2021-09-21 0.000000000000 kr. 675.45 kr. 0.081834 kr. 0.081285 kr.
2021-09-20 0.000000000000 kr. 795.58 kr. 0.090872 kr. 0.081834 kr.
2021-09-19 0.000000000000 kr. 795.58 kr. 0.090872 kr. 0.090872 kr.
2021-09-18 0.000000000000 kr. 34.01 kr. 0.04693468 kr. 0.090872 kr.
2021-09-17 0.000000000000 kr. 25.38 kr. 0.01183880 kr. 0.04693468 kr.
2021-09-16 0.000000000000 kr. 25.38 kr. 0.01183880 kr. 0.01183880 kr.
2021-09-08 0.000000000000 kr. 475.23 kr. 0.02882484 kr. 0.01183880 kr.
2021-09-07 0.000000000000 kr. 475.23 kr. 0.02882484 kr. 0.02882484 kr.
2021-09-03 0.000000000000 kr. 274.02 kr. 0.04746024 kr. 0.02882484 kr.
2021-09-02 0.000000000000 kr. 1,310.05 kr. 0.04510598 kr. 0.04746024 kr.
2021-09-01 0.000000000000 kr. 1,310.05 kr. 0.04510598 kr. 0.04510598 kr.
2021-08-29 0.000000000000 kr. 84.07 kr. 0.03167656 kr. 0.04510598 kr.
2021-08-28 0.000000000000 kr. 84.07 kr. 0.03167656 kr. 0.03167656 kr.
2021-08-27 0.000000000000 kr. 87.88 kr. 0.03075944 kr. 0.03167656 kr.
2021-08-26 0.000000000000 kr. 87.88 kr. 0.03075944 kr. 0.03075944 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android