Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta DOT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 DOT 0.07220685 DOT 0.00021749 DOT N/A
2021-10-19 0.000000000000 DOT 3.823754 DOT 0.00008970 DOT 0.00021749 DOT
2021-10-18 0.000000000000 DOT 3.823754 DOT 0.00008970 DOT 0.00008970 DOT
2021-10-15 0.000000000000 DOT 0.08681636 DOT 0.00028905 DOT 0.00008970 DOT
2021-10-14 0.000000000000 DOT 21.255076 DOT 0.00027855 DOT 0.00028905 DOT
2021-10-13 0.000000000000 DOT 21.255076 DOT 0.00027855 DOT 0.00027855 DOT
2021-10-12 0.000000000000 DOT 0.46049792 DOT 0.00015514 DOT 0.00027855 DOT
2021-10-11 0.000000000000 DOT 0.46049792 DOT 0.00015514 DOT 0.00015514 DOT
2021-10-09 0.000000000000 DOT 9.988074 DOT 0.00016401 DOT 0.00015514 DOT
2021-10-08 0.000000000000 DOT 6.199159 DOT 0.00010501 DOT 0.00016401 DOT
2021-10-07 0.000000000000 DOT 6.199159 DOT 0.00010501 DOT 0.00010501 DOT
2021-10-02 0.000000000000 DOT 1.687446 DOT 0.00035512 DOT 0.00010501 DOT
2021-10-01 0.000000000000 DOT 0.03415114 DOT 0.00003082 DOT 0.00035512 DOT
2021-09-30 0.000000000000 DOT 0.55829212 DOT 0.00044663 DOT 0.00003082 DOT
2021-09-29 0.000000000000 DOT 6.956840 DOT 0.00003109 DOT 0.00044663 DOT
2021-09-28 0.000000000000 DOT 2.805786 DOT 0.00029035 DOT 0.00003109 DOT
2021-09-27 0.000000000000 DOT 0.41775353 DOT 0.00010704 DOT 0.00029035 DOT
2021-09-26 0.000000000000 DOT 0.00439635 DOT 0.00018498 DOT 0.00010704 DOT
2021-09-25 0.000000000000 DOT 0.00439635 DOT 0.00018498 DOT 0.00018498 DOT
2021-09-22 0.000000000000 DOT 3.592959 DOT 0.00043530 DOT 0.00018498 DOT
2021-09-21 0.000000000000 DOT 3.781528 DOT 0.00045815 DOT 0.00043530 DOT
2021-09-20 0.000000000000 DOT 3.630034 DOT 0.00041463 DOT 0.00045815 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android