Rank #N/A
153คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.022905690469 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-12-05 05:49:10 UTC (19 ชม. ที่ผ่านมา)
153คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Scrypta EUR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-05 0.000000000000 € 105.57 € 0.01974404 € N/A
2021-12-03 0.000000000000 € 3.71 € 0.00733891 € 0.01974404 €
2021-12-02 0.000000000000 € 5.83 € 0.00555233 € 0.00733891 €
2021-12-01 0.000000000000 € 6.92 € 0.00553750 € 0.00555233 €
2021-11-30 0.000000000000 € 54.45 € 0.02297395 € 0.00553750 €
2021-11-29 0.000000000000 € 54.45 € 0.02297395 € 0.02297395 €
2021-11-28 0.000000000000 € 32.61 € 0.00486901 € 0.02297395 €
2021-11-27 0.000000000000 € 32.61 € 0.00486901 € 0.00486901 €
2021-11-13 0.000000000000 € 11.49 € 0.00574272 € 0.00486901 €
2021-11-12 0.000000000000 € 11.52 € 0.00576108 € 0.00574272 €
2021-11-11 0.000000000000 € 10.96 € 0.01494359 € 0.00576108 €
2021-11-10 0.000000000000 € 465.01 € 0.02418102 € 0.01494359 €
2021-11-09 0.000000000000 € 2.92 € 0.01167682 € 0.02418102 €
2021-11-08 0.000000000000 € 53.92 € 0.01065930 € 0.01167682 €
2021-11-07 0.000000000000 € 0.000000522122 € 0.00522122 € 0.01065930 €
2021-11-06 0.000000000000 € 0.000000522122 € 0.00522122 € 0.00522122 €
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android