Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta HKD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 HK$ 22.80 HK$ 0.068683 HK$ N/A
2021-10-19 0.000000000000 HK$ 1,218.64 HK$ 0.02858772 HK$ 0.068683 HK$
2021-10-18 0.000000000000 HK$ 1,218.64 HK$ 0.02858772 HK$ 0.02858772 HK$
2021-10-15 0.000000000000 HK$ 26.88 HK$ 0.089501 HK$ 0.02858772 HK$
2021-10-14 0.000000000000 HK$ 6,783.46 HK$ 0.088899 HK$ 0.089501 HK$
2021-10-13 0.000000000000 HK$ 6,783.46 HK$ 0.088899 HK$ 0.088899 HK$
2021-10-12 0.000000000000 HK$ 126.44 HK$ 0.04259553 HK$ 0.088899 HK$
2021-10-11 0.000000000000 HK$ 126.44 HK$ 0.04259553 HK$ 0.04259553 HK$
2021-10-09 0.000000000000 HK$ 2,641.54 HK$ 0.04337505 HK$ 0.04259553 HK$
2021-10-08 0.000000000000 HK$ 1,690.39 HK$ 0.02863362 HK$ 0.04337505 HK$
2021-10-07 0.000000000000 HK$ 1,690.39 HK$ 0.02863362 HK$ 0.02863362 HK$
2021-10-02 0.000000000000 HK$ 409.29 HK$ 0.086134 HK$ 0.02863362 HK$
2021-10-01 0.000000000000 HK$ 7.48 HK$ 0.00675284 HK$ 0.086134 HK$
2021-09-30 0.000000000000 HK$ 116.66 HK$ 0.093328 HK$ 0.00675284 HK$
2021-09-29 0.000000000000 HK$ 1,463.73 HK$ 0.00654080 HK$ 0.093328 HK$
2021-09-28 0.000000000000 HK$ 640.49 HK$ 0.066280 HK$ 0.00654080 HK$
2021-09-27 0.000000000000 HK$ 95.00 HK$ 0.02434237 HK$ 0.066280 HK$
2021-09-26 0.000000000000 HK$ 1.02 HK$ 0.04300745 HK$ 0.02434237 HK$
2021-09-25 0.000000000000 HK$ 1.02 HK$ 0.04300745 HK$ 0.04300745 HK$
2021-09-22 0.000000000000 HK$ 824.27 HK$ 0.099863 HK$ 0.04300745 HK$
2021-09-21 0.000000000000 HK$ 829.52 HK$ 0.100500 HK$ 0.099863 HK$
2021-09-20 0.000000000000 HK$ 977.06 HK$ 0.111601 HK$ 0.100500 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android