Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 Rp 41,389 Rp 124.66 Rp N/A
2021-10-19 0.000000000000 Rp 2,213,977 Rp 51.94 Rp 124.66 Rp
2021-10-18 0.000000000000 Rp 2,213,977 Rp 51.94 Rp 51.94 Rp
2021-10-15 0.000000000000 Rp 48,614 Rp 161.86 Rp 51.94 Rp
2021-10-14 0.000000000000 Rp 12,383,974 Rp 162.30 Rp 161.86 Rp
2021-10-13 0.000000000000 Rp 12,383,974 Rp 162.30 Rp 162.30 Rp
2021-10-12 0.000000000000 Rp 230,777 Rp 77.75 Rp 162.30 Rp
2021-10-11 0.000000000000 Rp 230,777 Rp 77.75 Rp 77.75 Rp
2021-10-09 0.000000000000 Rp 4,820,654 Rp 79.16 Rp 77.75 Rp
2021-10-08 0.000000000000 Rp 3,082,520 Rp 52.22 Rp 79.16 Rp
2021-10-07 0.000000000000 Rp 3,082,520 Rp 52.22 Rp 52.22 Rp
2021-10-02 0.000000000000 Rp 750,192 Rp 157.88 Rp 52.22 Rp
2021-10-01 0.000000000000 Rp 13,747.55 Rp 12.41 Rp 157.88 Rp
2021-09-30 0.000000000000 Rp 214,847 Rp 171.88 Rp 12.41 Rp
2021-09-29 0.000000000000 Rp 2,692,873 Rp 12.03 Rp 171.88 Rp
2021-09-28 0.000000000000 Rp 1,174,761 Rp 121.57 Rp 12.03 Rp
2021-09-27 0.000000000000 Rp 174,296 Rp 44.66 Rp 121.57 Rp
2021-09-26 0.000000000000 Rp 1,875.20 Rp 78.90 Rp 44.66 Rp
2021-09-25 0.000000000000 Rp 1,875.20 Rp 78.90 Rp 78.90 Rp
2021-09-22 0.000000000000 Rp 1,508,614 Rp 182.78 Rp 78.90 Rp
2021-09-21 0.000000000000 Rp 1,520,217 Rp 184.18 Rp 182.78 Rp
2021-09-20 0.000000000000 Rp 1,790,382 Rp 204.50 Rp 184.18 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android