Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta KWD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 KD 0.884242 KD 0.00266338 KD N/A
2021-10-19 0.000000000000 KD 47.27 KD 0.00110879 KD 0.00266338 KD
2021-10-18 0.000000000000 KD 47.27 KD 0.00110879 KD 0.00110879 KD
2021-10-15 0.000000000000 KD 1.04 KD 0.00347032 KD 0.00110879 KD
2021-10-14 0.000000000000 KD 263.17 KD 0.00344890 KD 0.00347032 KD
2021-10-13 0.000000000000 KD 263.17 KD 0.00344890 KD 0.00344890 KD
2021-10-12 0.000000000000 KD 4.90 KD 0.00165033 KD 0.00344890 KD
2021-10-11 0.000000000000 KD 4.90 KD 0.00165033 KD 0.00165033 KD
2021-10-09 0.000000000000 KD 102.34 KD 0.00168044 KD 0.00165033 KD
2021-10-08 0.000000000000 KD 65.47 KD 0.00110904 KD 0.00168044 KD
2021-10-07 0.000000000000 KD 65.47 KD 0.00110904 KD 0.00110904 KD
2021-10-02 0.000000000000 KD 15.84 KD 0.00333355 KD 0.00110904 KD
2021-10-01 0.000000000000 KD 0.289778 KD 0.00026153 KD 0.00333355 KD
2021-09-30 0.000000000000 KD 4.52 KD 0.00361310 KD 0.00026153 KD
2021-09-29 0.000000000000 KD 56.66 KD 0.00025318 KD 0.00361310 KD
2021-09-28 0.000000000000 KD 24.78 KD 0.00256441 KD 0.00025318 KD
2021-09-27 0.000000000000 KD 3.67 KD 0.00094073 KD 0.00256441 KD
2021-09-26 0.000000000000 KD 0.03950046 KD 0.00166204 KD 0.00094073 KD
2021-09-25 0.000000000000 KD 0.03950046 KD 0.00166204 KD 0.00166204 KD
2021-09-22 0.000000000000 KD 31.87 KD 0.00386112 KD 0.00166204 KD
2021-09-21 0.000000000000 KD 32.06 KD 0.00388360 KD 0.00386112 KD
2021-09-20 0.000000000000 KD 37.78 KD 0.00431519 KD 0.00388360 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android