Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta MMK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 K 5,598.70 K 16.86 K N/A
2021-10-19 0.000000000000 K 299,981 K 7.04 K 16.86 K
2021-10-18 0.000000000000 K 299,981 K 7.04 K 7.04 K
2021-10-15 0.000000000000 K 6,590.70 K 21.94 K 7.04 K
2021-10-14 0.000000000000 K 1,669,952 K 21.89 K 21.94 K
2021-10-13 0.000000000000 K 1,669,952 K 21.89 K 21.89 K
2021-10-12 0.000000000000 K 31,833 K 10.72 K 21.89 K
2021-10-11 0.000000000000 K 31,833 K 10.72 K 10.72 K
2021-10-09 0.000000000000 K 666,844 K 10.95 K 10.72 K
2021-10-08 0.000000000000 K 426,617 K 7.23 K 10.95 K
2021-10-07 0.000000000000 K 426,617 K 7.23 K 7.23 K
2021-10-02 0.000000000000 K 98,368 K 20.70 K 7.23 K
2021-10-01 0.000000000000 K 1,797.84 K 1.62 K 20.70 K
2021-09-30 0.000000000000 K 28,045 K 22.44 K 1.62 K
2021-09-29 0.000000000000 K 351,971 K 1.57 K 22.44 K
2021-09-28 0.000000000000 K 154,205 K 15.96 K 1.57 K
2021-09-27 0.000000000000 K 22,834 K 5.85 K 15.96 K
2021-09-26 0.000000000000 K 244.40 K 10.28 K 5.85 K
2021-09-25 0.000000000000 K 244.40 K 10.28 K 10.28 K
2021-09-22 0.000000000000 K 193,030 K 23.39 K 10.28 K
2021-09-21 0.000000000000 K 194,404 K 23.55 K 23.39 K
2021-09-20 0.000000000000 K 229,212 K 26.18 K 23.55 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android