Rank #N/A
133คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.008832503214 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-19 17:02:03 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
133คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta MYR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-20 0.000000000000 RM 12.23 RM 0.03684479 RM N/A
2021-10-19 0.000000000000 RM 653.61 RM 0.01533298 RM 0.03684479 RM
2021-10-18 0.000000000000 RM 653.61 RM 0.01533298 RM 0.01533298 RM
2021-10-15 0.000000000000 RM 14.36 RM 0.04779672 RM 0.01533298 RM
2021-10-14 0.000000000000 RM 3,627.36 RM 0.04753753 RM 0.04779672 RM
2021-10-13 0.000000000000 RM 3,627.36 RM 0.04753753 RM 0.04753753 RM
2021-10-12 0.000000000000 RM 67.70 RM 0.02280872 RM 0.04753753 RM
2021-10-11 0.000000000000 RM 67.70 RM 0.02280872 RM 0.02280872 RM
2021-10-09 0.000000000000 RM 1,418.95 RM 0.02329964 RM 0.02280872 RM
2021-10-08 0.000000000000 RM 908.63 RM 0.01539129 RM 0.02329964 RM
2021-10-07 0.000000000000 RM 908.63 RM 0.01539129 RM 0.01539129 RM
2021-10-02 0.000000000000 RM 220.09 RM 0.04631898 RM 0.01539129 RM
2021-10-01 0.000000000000 RM 4.02 RM 0.00362960 RM 0.04631898 RM
2021-09-30 0.000000000000 RM 62.70 RM 0.050156 RM 0.00362960 RM
2021-09-29 0.000000000000 RM 786.59 RM 0.00351495 RM 0.050156 RM
2021-09-28 0.000000000000 RM 344.57 RM 0.03565779 RM 0.00351495 RM
2021-09-27 0.000000000000 RM 51.11 RM 0.01309573 RM 0.03565779 RM
2021-09-26 0.000000000000 RM 0.549876 RM 0.02313678 RM 0.01309573 RM
2021-09-25 0.000000000000 RM 0.549876 RM 0.02313678 RM 0.02313678 RM
2021-09-22 0.000000000000 RM 443.38 RM 0.053718 RM 0.02313678 RM
2021-09-21 0.000000000000 RM 446.54 RM 0.054100 RM 0.053718 RM
2021-09-20 0.000000000000 RM 523.62 RM 0.059808 RM 0.054100 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android