Rank #N/A
151คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.005511726129 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-11-27 09:22:36 UTC (2 วัน ที่ผ่านมา)
151คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 50,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Scrypta SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-28 0.000000000000 SR 138.47 SR 0.02067439 SR N/A
2021-11-27 0.000000000000 SR 138.47 SR 0.02067439 SR 0.02067439 SR
2021-11-13 0.000000000000 SR 49.27 SR 0.02463613 SR 0.02067439 SR
2021-11-12 0.000000000000 SR 49.47 SR 0.02473390 SR 0.02463613 SR
2021-11-11 0.000000000000 SR 47.19 SR 0.064337 SR 0.02473390 SR
2021-11-10 0.000000000000 SR 2,022.09 SR 0.105151 SR 0.064337 SR
2021-11-09 0.000000000000 SR 12.69 SR 0.050745 SR 0.105151 SR
2021-11-08 0.000000000000 SR 233.94 SR 0.04624756 SR 0.050745 SR
2021-11-07 0.000000000000 SR 0.00000226 SR 0.02262324 SR 0.04624756 SR
2021-11-06 0.000000000000 SR 0.00000226 SR 0.02262324 SR 0.02262324 SR
2021-11-03 0.000000000000 SR 448.69 SR 0.062455 SR 0.02262324 SR
2021-11-02 0.000000000000 SR 443.81 SR 0.061775 SR 0.062455 SR
2021-11-01 0.000000000000 SR 321.72 SR 0.057678 SR 0.061775 SR
2021-10-31 0.000000000000 SR 90.65 SR 0.03396582 SR 0.057678 SR
2021-10-30 0.000000000000 SR 1,359.49 SR 0.04628673 SR 0.03396582 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android