Rank #N/A
126คนชอบสิ่งนี้
scrypta  (LYRA)
Scrypta (LYRA)
$0.007429899532 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-09-17 05:12:35 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
126คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
Total Supply 50,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Scrypta UAH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-09-18 0.000000000000 ₴ 143.85 ₴ 0.198503 ₴ N/A
2021-09-17 0.000000000000 ₴ 107.21 ₴ 0.050009 ₴ 0.198503 ₴
2021-09-16 0.000000000000 ₴ 107.21 ₴ 0.050009 ₴ 0.050009 ₴
2021-09-08 0.000000000000 ₴ 2,020.66 ₴ 0.122563 ₴ 0.050009 ₴
2021-09-07 0.000000000000 ₴ 2,020.66 ₴ 0.122563 ₴ 0.122563 ₴
2021-09-03 0.000000000000 ₴ 1,177.63 ₴ 0.203969 ₴ 0.122563 ₴
2021-09-02 0.000000000000 ₴ 5,639.41 ₴ 0.194169 ₴ 0.203969 ₴
2021-09-01 0.000000000000 ₴ 5,639.41 ₴ 0.194169 ₴ 0.194169 ₴
2021-08-29 0.000000000000 ₴ 358.50 ₴ 0.135083 ₴ 0.194169 ₴
2021-08-28 0.000000000000 ₴ 358.50 ₴ 0.135083 ₴ 0.135083 ₴
2021-08-27 0.000000000000 ₴ 370.85 ₴ 0.129804 ₴ 0.135083 ₴
2021-08-26 0.000000000000 ₴ 370.85 ₴ 0.129804 ₴ 0.129804 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android