Coins: 2385
ตลาดแลกเปลี่ยน: 173
มูลค่าตามราคาตลาด: 209,693,087,399 $
ปริมาณ 24 ชม.: 15,807,522,214 $
ค่าความเด่น:
BTC 52.6%
ETH 13.8%
BCH 4.24%
 • มูลค่าตามราคาตลาด
  9,533,725 $
 • ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
  455,044 $
 • ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
  0.02 $ / 0.03 $
 • จำนวนเหรียญที่มี
  372 ล้าน / 800 ล้าน
ST
USD

Simple Token ปริมาณตามตลาดแลกเปลี่ยน

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ%
1
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
0.03 $
0.00000402 BTC
244,927.77 $
9496750.000 OST
53.83%
2
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
0.03 $
0.00000399 BTC
75,083.56 $
2924332.100 OST
16.45%
3
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
0.03 $
0.00009 ETH
50,411.63 $
1964879.000 OST
11.08%
4
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
0.03 $
0.00000397 BTC
30,286.31 $
1189057.000 OST
6.66%
5
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
0.03 $
0.00009001 ETH
21,818.72 $
847998.540 OST
4.78%
6
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
0.03 $
0.00253 BNB
14,890.05 $
585012.000 OST
3.27%
7
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
0.03 $
0.0259 USDT
9,497.89 $
366134.996 OST
2.09%
8
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
0.03 $
0.0259 USDT
6,178.65 $
238258.000 OST
1.36%
9
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
0.03 $
0.000091 ETH
2,244.61 $
86306.328 OST
0.49%
10
ปรับปรุง 13 นาที แล้ว
0.04 $
0.0001558349321 ETH
0.00 $
0.000 ST
0.0%
11
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
0.03 $
0.00010829 ETH
0.00 $
0.000 OST
0.0%
12
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
0.03 $
0.00011112 ETH
0.00 $
0.000 ST
0.0%