Coins: 2016
ตลาดแลกเปลี่ยน: 149
มูลค่าตามราคาตลาด: 266,289,261,814 $
ปริมาณ 24 ชม.: 9,312,969,880 $
ค่าความเด่น:
BTC 39.7%
ETH 17.8%
BCH 4.99%
  • มูลค่าตามราคาตลาด 22,232,450 $
  • ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง 533,713 $
  • ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง 0.06812 $ / 0.08394 $
ST
USD

Simple Token (ตลาดซื้อขาย)

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ%
1
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
0.07 $
0.00001112 BTC
320,837.32 $
4665157.000 OST
60.11%
2
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
0.07 $
0.004306 BNB
78,752.09 $
1152438.000 OST
14.75%
3
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
0.07 $
0.0001464 ETH
63,870.72 $
921634.000 OST
11.97%
4
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
0.07 $
0.00001123 BTC
36,295.15 $
522876.307 OST
6.8%
5
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
0.07 $
0.00014672 ETH
12,728.87 $
183287.325 OST
2.39%
6
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.07 $
0.00001185 BTC
7,005.27 $
95590.471 OST
1.31%
7
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.07 $
0.0707 USDT
6,584.18 $
92686.475 OST
1.23%
8
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.07 $
0.0689 USDT
6,037.58 $
87212.688 OST
1.13%
9
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
0.05 $
0.000110369011 ETH
1,403.00 $
26821.535 ST
0.26%
10
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.07 $
0.000149 ETH
194.78 $
2768.031 OST
0.04%
11
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.07 $
0.00015179 ETH
0.00 $
0.000 OST
0.0%
12
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
0.08 $
0.000171967918 ETH
0.00 $
0.000 ST
0.0%