skycoin  (SKY)
Skycoin (SKY)
$0.908828 7.4%
0.00002699 BTC 2.7%
3,921คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$19,085,393
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$413,208
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.845867 / $0.977290
อุปทานที่หมุนเวียน
21,000,000 / 100,000,000

Skycoin BTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-23 553.109 BTC 31.697831 BTC 0.00002635 BTC N/A
2021-06-22 581.282 BTC 25.139223 BTC 0.00002708 BTC 0.00002635 BTC
2021-06-21 654.894 BTC 17.728161 BTC 0.00003222 BTC 0.00002708 BTC
2021-06-20 695.369 BTC 5.329922 BTC 0.00003422 BTC 0.00003222 BTC
2021-06-19 700.002 BTC 7.577939 BTC 0.00003448 BTC 0.00003422 BTC
2021-06-18 701.251 BTC 7.236833 BTC 0.00003454 BTC 0.00003448 BTC
2021-06-17 675.418 BTC 11.090370 BTC 0.00003327 BTC 0.00003454 BTC
2021-06-16 689.203 BTC 13.192814 BTC 0.00003395 BTC 0.00003327 BTC
2021-06-15 720.061 BTC 23.672679 BTC 0.00003547 BTC 0.00003395 BTC
2021-06-14 676.667 BTC 11.203204 BTC 0.00003333 BTC 0.00003547 BTC
2021-06-13 729.502 BTC 21.156174 BTC 0.00003594 BTC 0.00003333 BTC
2021-06-12 724.963 BTC 17.921446 BTC 0.00003571 BTC 0.00003594 BTC
2021-06-11 752.323 BTC 19.904409 BTC 0.00003706 BTC 0.00003571 BTC
2021-06-10 796.306 BTC 26.613279 BTC 0.00003981 BTC 0.00003706 BTC
2021-06-09 787.486 BTC 20.036770 BTC 0.00003937 BTC 0.00003981 BTC
2021-06-08 786.565 BTC 17.131710 BTC 0.00003933 BTC 0.00003937 BTC
2021-06-07 835.662 BTC 38.282478 BTC 0.00004184 BTC 0.00003933 BTC
2021-06-06 793.594 BTC 11.612251 BTC 0.00003976 BTC 0.00004184 BTC
2021-06-05 804.906 BTC 20.266780 BTC 0.00004027 BTC 0.00003976 BTC
2021-06-04 848.176 BTC 23.597813 BTC 0.00004242 BTC 0.00004027 BTC
2021-06-03 851.925 BTC 21.908579 BTC 0.00004258 BTC 0.00004242 BTC
2021-06-02 821.781 BTC 19.670070 BTC 0.00004165 BTC 0.00004258 BTC
2021-06-01 847.646 BTC 23.842435 BTC 0.00004238 BTC 0.00004165 BTC
2021-05-31 846.815 BTC 89.154 BTC 0.00004234 BTC 0.00004238 BTC
2021-05-30 900.175 BTC 61.389 BTC 0.00004501 BTC 0.00004234 BTC
2021-05-29 795.832 BTC 36.261167 BTC 0.00003994 BTC 0.00004501 BTC
2021-05-28 874.398 BTC 38.938650 BTC 0.00004372 BTC 0.00003994 BTC
2021-05-27 844.625 BTC 26.968754 BTC 0.00004236 BTC 0.00004372 BTC
2021-05-26 829.811 BTC 22.844113 BTC 0.00004150 BTC 0.00004236 BTC
2021-05-25 765.094 BTC 15.818607 BTC 0.00003831 BTC 0.00004150 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android