skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00584160 -5.4%
0.00002438 ETH -11.1%
17คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$219,214
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$956.45
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00575883 / $0.00777019
อุปทานที่หมุนเวียน
37,526,338 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap HUF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-06 1.92 Ft N/A
2020-07-05 2.43 Ft 1.92 Ft
2020-07-04 1.84 Ft 2.43 Ft
2020-07-03 1.77 Ft 1.84 Ft
2020-07-02 2.37 Ft 1.77 Ft
2020-07-01 1.71 Ft 2.37 Ft
2020-06-30 2.51 Ft 1.71 Ft
2020-06-29 2.58 Ft 2.51 Ft
2020-06-28 2.22 Ft 2.58 Ft
2020-06-27 2.16 Ft 2.22 Ft
2020-06-26 2.08 Ft 2.16 Ft
2020-06-25 2.19 Ft 2.08 Ft
2020-06-24 2.56 Ft 2.19 Ft
2020-06-23 1.91 Ft 2.56 Ft
2020-06-22 1.92 Ft 1.91 Ft
2020-06-21 2.02 Ft 1.92 Ft
2020-06-20 1.89 Ft 2.02 Ft
2020-06-19 1.81 Ft 1.89 Ft
2020-06-18 1.94 Ft 1.81 Ft
2020-06-17 2.73 Ft 1.94 Ft
2020-06-16 2.83 Ft 2.73 Ft
2020-06-15 1.90 Ft 2.83 Ft
2020-06-14 1.50 Ft 1.90 Ft
2020-06-13 1.62 Ft 1.50 Ft
2020-06-12 1.62 Ft 1.62 Ft
2020-06-11 1.60 Ft 1.62 Ft
2020-06-10 1.60 Ft 1.60 Ft
2020-06-09 1.49 Ft 1.60 Ft
2020-06-08 1.63 Ft 1.49 Ft
2020-06-07 1.60 Ft 1.63 Ft
2020-06-06 1.49 Ft 1.60 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android