skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00582576 -18.4%
0.00002442 ETH -18.5%
18คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$235,588
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$275.86
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00579763 / $0.00714323
อุปทานที่หมุนเวียน
40,438,936 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-12 83.95 Rp N/A
2020-07-11 104.20 Rp 83.95 Rp
2020-07-10 87.06 Rp 104.20 Rp
2020-07-09 95.87 Rp 87.06 Rp
2020-07-08 82.71 Rp 95.87 Rp
2020-07-07 83.54 Rp 82.71 Rp
2020-07-06 88.39 Rp 83.54 Rp
2020-07-05 112.27 Rp 88.39 Rp
2020-07-04 85.43 Rp 112.27 Rp
2020-07-03 81.22 Rp 85.43 Rp
2020-07-02 107.86 Rp 81.22 Rp
2020-07-01 77.38 Rp 107.86 Rp
2020-06-30 112.12 Rp 77.38 Rp
2020-06-29 115.40 Rp 112.12 Rp
2020-06-28 100.75 Rp 115.40 Rp
2020-06-27 97.83 Rp 100.75 Rp
2020-06-26 93.23 Rp 97.83 Rp
2020-06-25 99.25 Rp 93.23 Rp
2020-06-24 117.49 Rp 99.25 Rp
2020-06-23 88.88 Rp 117.49 Rp
2020-06-22 87.19 Rp 88.88 Rp
2020-06-21 93.08 Rp 87.19 Rp
2020-06-20 86.87 Rp 93.08 Rp
2020-06-19 82.43 Rp 86.87 Rp
2020-06-18 89.26 Rp 82.43 Rp
2020-06-17 125.97 Rp 89.26 Rp
2020-06-16 131.59 Rp 125.97 Rp
2020-06-15 87.15 Rp 131.59 Rp
2020-06-14 69.41 Rp 87.15 Rp
2020-06-13 74.46 Rp 69.41 Rp
2020-06-12 75.42 Rp 74.46 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android