skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00714408 17.7%
0.00002974 ETH 18.0%
17คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$288,899
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$720.59
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00570349 / $0.00711994
อุปทานที่หมุนเวียน
40,438,936 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap KRW (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-10 7.26 ₩ N/A
2020-07-09 7.96 ₩ 7.26 ₩
2020-07-08 6.88 ₩ 7.96 ₩
2020-07-07 6.97 ₩ 6.88 ₩
2020-07-06 7.32 ₩ 6.97 ₩
2020-07-05 9.27 ₩ 7.32 ₩
2020-07-04 7.05 ₩ 9.27 ₩
2020-07-03 6.77 ₩ 7.05 ₩
2020-07-02 9.09 ₩ 6.77 ₩
2020-07-01 6.49 ₩ 9.09 ₩
2020-06-30 9.49 ₩ 6.49 ₩
2020-06-29 9.79 ₩ 9.49 ₩
2020-06-28 8.45 ₩ 9.79 ₩
2020-06-27 8.20 ₩ 8.45 ₩
2020-06-26 7.94 ₩ 8.20 ₩
2020-06-25 8.46 ₩ 7.94 ₩
2020-06-24 10.04 ₩ 8.46 ₩
2020-06-23 7.51 ₩ 10.04 ₩
2020-06-22 7.50 ₩ 7.51 ₩
2020-06-21 7.92 ₩ 7.50 ₩
2020-06-20 7.39 ₩ 7.92 ₩
2020-06-19 7.09 ₩ 7.39 ₩
2020-06-18 7.68 ₩ 7.09 ₩
2020-06-17 10.79 ₩ 7.68 ₩
2020-06-16 11.19 ₩ 10.79 ₩
2020-06-15 7.42 ₩ 11.19 ₩
2020-06-14 5.88 ₩ 7.42 ₩
2020-06-13 6.35 ₩ 5.88 ₩
2020-06-12 6.37 ₩ 6.35 ₩
2020-06-11 6.30 ₩ 6.37 ₩
2020-06-10 6.33 ₩ 6.30 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android