skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00587772 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-07-03 14:28:45 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
17คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$220,569
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
37,526,338 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap NOK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-03 0.053815 kr N/A
2020-07-02 0.071971 kr 0.053815 kr
2020-07-01 0.052089 kr 0.071971 kr
2020-06-30 0.076493 kr 0.052089 kr
2020-06-29 0.078967 kr 0.076493 kr
2020-06-28 0.068253 kr 0.078967 kr
2020-06-27 0.066209 kr 0.068253 kr
2020-06-26 0.063739 kr 0.066209 kr
2020-06-25 0.067900 kr 0.063739 kr
2020-06-24 0.079031 kr 0.067900 kr
2020-06-23 0.059419 kr 0.079031 kr
2020-06-22 0.059863 kr 0.059419 kr
2020-06-21 0.063028 kr 0.059863 kr
2020-06-20 0.058822 kr 0.063028 kr
2020-06-19 0.055764 kr 0.058822 kr
2020-06-18 0.060266 kr 0.055764 kr
2020-06-17 0.085177 kr 0.060266 kr
2020-06-16 0.088303 kr 0.085177 kr
2020-06-15 0.059419 kr 0.088303 kr
2020-06-14 0.04710706 kr 0.059419 kr
2020-06-13 0.050849 kr 0.04710706 kr
2020-06-12 0.050865 kr 0.050849 kr
2020-06-11 0.04930260 kr 0.050865 kr
2020-06-10 0.04903182 kr 0.04930260 kr
2020-06-09 0.04515983 kr 0.04903182 kr
2020-06-08 0.04975483 kr 0.04515983 kr
2020-06-07 0.04896543 kr 0.04975483 kr
2020-06-06 0.04551150 kr 0.04896543 kr
2020-06-05 0.058459 kr 0.04551150 kr
2020-06-04 0.060940 kr 0.058459 kr
2020-06-03 0.072804 kr 0.060940 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android