skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00609635 -2.2%
0.00002707 ETH -0.5%
17คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$228,774
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,060.37
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00605615 / $0.00779125
อุปทานที่หมุนเวียน
37,526,338 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-05 1,919.67 Bs.F N/A
2020-07-04 1,460.54 Bs.F 1,919.67 Bs.F
2020-07-03 1,403.54 Bs.F 1,460.54 Bs.F
2020-07-02 1,879.96 Bs.F 1,403.54 Bs.F
2020-07-01 1,345.08 Bs.F 1,879.96 Bs.F
2020-06-30 1,966.11 Bs.F 1,345.08 Bs.F
2020-06-29 2,021.98 Bs.F 1,966.11 Bs.F
2020-06-28 1,744.41 Bs.F 2,021.98 Bs.F
2020-06-27 1,693.69 Bs.F 1,744.41 Bs.F
2020-06-26 1,640.60 Bs.F 1,693.69 Bs.F
2020-06-25 1,742.99 Bs.F 1,640.60 Bs.F
2020-06-24 2,063.50 Bs.F 1,742.99 Bs.F
2020-06-23 1,543.06 Bs.F 2,063.50 Bs.F
2020-06-22 1,538.72 Bs.F 1,543.06 Bs.F
2020-06-21 1,623.93 Bs.F 1,538.72 Bs.F
2020-06-20 1,515.56 Bs.F 1,623.93 Bs.F
2020-06-19 1,453.92 Bs.F 1,515.56 Bs.F
2020-06-18 1,570.89 Bs.F 1,453.92 Bs.F
2020-06-17 2,210.36 Bs.F 1,570.89 Bs.F
2020-06-16 2,299.98 Bs.F 2,210.36 Bs.F
2020-06-15 1,531.02 Bs.F 2,299.98 Bs.F
2020-06-14 1,213.19 Bs.F 1,531.02 Bs.F
2020-06-13 1,309.99 Bs.F 1,213.19 Bs.F
2020-06-12 1,313.05 Bs.F 1,309.99 Bs.F
2020-06-11 1,314.05 Bs.F 1,313.05 Bs.F
2020-06-10 1,312.69 Bs.F 1,314.05 Bs.F
2020-06-09 1,213.97 Bs.F 1,312.69 Bs.F
2020-06-08 1,330.72 Bs.F 1,213.97 Bs.F
2020-06-07 1,308.37 Bs.F 1,330.72 Bs.F
2020-06-06 1,212.43 Bs.F 1,308.37 Bs.F
2020-06-05 1,561.67 Bs.F 1,212.43 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android