skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00501125 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-07 07:08:00 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
21คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$202,650
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
40,438,936 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-05 1,919.67 Bs.F N/A
2020-07-04 1,460.54 Bs.F 1,919.67 Bs.F
2020-07-03 1,403.54 Bs.F 1,460.54 Bs.F
2020-07-02 1,879.96 Bs.F 1,403.54 Bs.F
2020-07-01 1,345.08 Bs.F 1,879.96 Bs.F
2020-06-30 1,966.11 Bs.F 1,345.08 Bs.F
2020-06-29 2,021.98 Bs.F 1,966.11 Bs.F
2020-06-28 1,744.41 Bs.F 2,021.98 Bs.F
2020-06-27 1,693.69 Bs.F 1,744.41 Bs.F
2020-06-26 1,640.60 Bs.F 1,693.69 Bs.F
2020-06-25 1,742.99 Bs.F 1,640.60 Bs.F
2020-06-24 2,063.50 Bs.F 1,742.99 Bs.F
2020-06-23 1,543.06 Bs.F 2,063.50 Bs.F
2020-06-22 1,538.72 Bs.F 1,543.06 Bs.F
2020-06-21 1,623.93 Bs.F 1,538.72 Bs.F
2020-06-20 1,515.56 Bs.F 1,623.93 Bs.F
2020-06-19 1,453.92 Bs.F 1,515.56 Bs.F
2020-06-18 1,570.89 Bs.F 1,453.92 Bs.F
2020-06-17 2,210.36 Bs.F 1,570.89 Bs.F
2020-06-16 2,299.98 Bs.F 2,210.36 Bs.F
2020-06-15 1,531.02 Bs.F 2,299.98 Bs.F
2020-06-14 1,213.19 Bs.F 1,531.02 Bs.F
2020-06-13 1,309.99 Bs.F 1,213.19 Bs.F
2020-06-12 1,313.05 Bs.F 1,309.99 Bs.F
2020-06-11 1,314.05 Bs.F 1,313.05 Bs.F
2020-06-10 1,312.69 Bs.F 1,314.05 Bs.F
2020-06-09 1,213.97 Bs.F 1,312.69 Bs.F
2020-06-08 1,330.72 Bs.F 1,213.97 Bs.F
2020-06-07 1,308.37 Bs.F 1,330.72 Bs.F
2020-06-06 1,212.43 Bs.F 1,308.37 Bs.F
2020-06-05 1,561.67 Bs.F 1,212.43 Bs.F
2020-06-04 1,596.88 Bs.F 1,561.67 Bs.F
2020-06-03 1,904.71 Bs.F 1,596.88 Bs.F
2020-06-02 2,166.18 Bs.F 1,904.71 Bs.F
2020-06-01 1,915.13 Bs.F 2,166.18 Bs.F
2020-05-31 1,473.82 Bs.F 1,915.13 Bs.F
2020-05-30 1,326.29 Bs.F 1,473.82 Bs.F
2020-05-29 1,310.31 Bs.F 1,326.29 Bs.F
2020-05-28 1,255.26 Bs.F 1,310.31 Bs.F
2020-05-27 1,157.24 Bs.F 1,255.26 Bs.F
2020-05-26 1,230.85 Bs.F 1,157.24 Bs.F
2020-05-25 1,084.97 Bs.F 1,230.85 Bs.F
2020-05-24 1,137.58 Bs.F 1,084.97 Bs.F
2020-05-23 1,033.07 Bs.F 1,137.58 Bs.F
2020-05-22 972.23 Bs.F 1,033.07 Bs.F
2020-05-21 1,074.61 Bs.F 972.23 Bs.F
2020-05-20 991.82 Bs.F 1,074.61 Bs.F
2020-05-19 1,251.11 Bs.F 991.82 Bs.F
2020-05-18 744.22 Bs.F 1,251.11 Bs.F
2020-05-17 497.82 Bs.F 744.22 Bs.F
2020-05-16 1,093.10 Bs.F 497.82 Bs.F
2020-05-15 1,611.31 Bs.F 1,093.10 Bs.F
2020-05-12 1,119.35 Bs.F 1,611.31 Bs.F
2020-05-08 1,116.14 Bs.F 1,119.35 Bs.F
2020-05-04 1,115.55 Bs.F 1,116.14 Bs.F
2020-05-03 1,621.33 Bs.F 1,115.55 Bs.F
2020-05-02 1,061.39 Bs.F 1,621.33 Bs.F
2020-04-30 1,482.31 Bs.F 1,061.39 Bs.F
2020-04-29 1,055.66 Bs.F 1,482.31 Bs.F
2020-04-28 1,510.59 Bs.F 1,055.66 Bs.F
2020-04-26 1,615.37 Bs.F 1,510.59 Bs.F
2020-04-24 1,490.26 Bs.F 1,615.37 Bs.F
2020-04-23 1,491.16 Bs.F 1,490.26 Bs.F
2020-04-22 1,117.90 Bs.F 1,491.16 Bs.F
2020-04-21 1,112.36 Bs.F 1,117.90 Bs.F
2020-04-13 1,918.70 Bs.F 1,112.36 Bs.F
2020-04-12 1,920.15 Bs.F 1,918.70 Bs.F
2020-04-11 1,181.30 Bs.F 1,920.15 Bs.F
2020-04-10 1,246.39 Bs.F 1,181.30 Bs.F
2020-04-09 1,243.02 Bs.F 1,246.39 Bs.F
2020-04-07 869.09 Bs.F 1,243.02 Bs.F
2020-04-06 1,243.27 Bs.F 869.09 Bs.F
2020-04-03 620.29 Bs.F 1,243.27 Bs.F
2020-03-28 747.54 Bs.F 620.29 Bs.F
2020-03-26 833.66 Bs.F 747.54 Bs.F
2020-03-21 860.59 Bs.F 833.66 Bs.F
2020-03-20 1,001.29 Bs.F 860.59 Bs.F
2020-03-19 1,239.65 Bs.F 1,001.29 Bs.F
2020-03-16 1,068.25 Bs.F 1,239.65 Bs.F
2020-03-15 836.33 Bs.F 1,068.25 Bs.F
2020-03-14 839.46 Bs.F 836.33 Bs.F
2020-03-13 680.80 Bs.F 839.46 Bs.F
2020-03-11 1,217.24 Bs.F 680.80 Bs.F
2020-03-10 1,912.43 Bs.F 1,217.24 Bs.F
2020-03-05 1,917.68 Bs.F 1,912.43 Bs.F
2020-03-04 1,584.19 Bs.F 1,917.68 Bs.F
2020-03-03 1,176.41 Bs.F 1,584.19 Bs.F
2020-03-02 1,176.13 Bs.F 1,176.41 Bs.F
2020-03-01 1,595.30 Bs.F 1,176.13 Bs.F
2020-02-27 1,132.61 Bs.F 1,595.30 Bs.F
2020-02-26 1,018.27 Bs.F 1,132.61 Bs.F
2020-02-23 1,300.90 Bs.F 1,018.27 Bs.F
2020-02-22 1,306.01 Bs.F 1,300.90 Bs.F
2020-02-19 1,434.67 Bs.F 1,306.01 Bs.F
2020-02-18 1,437.13 Bs.F 1,434.67 Bs.F
2020-02-17 1,467.11 Bs.F 1,437.13 Bs.F
2020-01-19 77.43 Bs.F 1,467.11 Bs.F
2020-01-10 77.17 Bs.F 77.43 Bs.F
2020-01-09 77.00 Bs.F 77.17 Bs.F
2020-01-04 77.00 Bs.F 77.00 Bs.F
2020-01-03 77.00 Bs.F 77.00 Bs.F
2020-01-01 994.08 Bs.F 77.00 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android