skymap  (SKYM)
SkyMap (SKYM)
$0.00763867 -8.6%
0.00003237 ETH -4.4%
14คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$286,651
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$179.13
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00763484 / $0.00839854
อุปทานที่หมุนเวียน
37,526,338 / 349,865,866
SKYM
USD

SkyMap XDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-06-02 0.00559314 XDR N/A
2020-06-01 0.00635944 XDR 0.00559314 XDR
2020-05-31 0.00562024 XDR 0.00635944 XDR
2020-05-30 0.00413033 XDR 0.00562024 XDR
2020-05-29 0.00393453 XDR 0.00413033 XDR
2020-05-28 0.00386004 XDR 0.00393453 XDR
2020-05-27 0.00343177 XDR 0.00386004 XDR
2020-05-26 0.00363754 XDR 0.00343177 XDR
2020-05-25 0.00320060 XDR 0.00363754 XDR
2020-05-24 0.00335582 XDR 0.00320060 XDR
2020-05-23 0.00304750 XDR 0.00335582 XDR
2020-05-22 0.00286506 XDR 0.00304750 XDR
2020-05-21 0.00316676 XDR 0.00286506 XDR
2020-05-20 0.00293148 XDR 0.00316676 XDR
2020-05-19 0.00370556 XDR 0.00293148 XDR
2020-05-18 0.00220350 XDR 0.00370556 XDR
2020-05-17 0.00147396 XDR 0.00220350 XDR
2020-05-16 0.00323648 XDR 0.00147396 XDR
2020-05-15 0.00476739 XDR 0.00323648 XDR
2020-05-12 0.00330706 XDR 0.00476739 XDR
2020-05-08 0.00329974 XDR 0.00330706 XDR
2020-05-04 0.00327444 XDR 0.00329974 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android