social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0.01599531 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-15 02:04:17 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
350คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$907,534
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
56,737,470 / 65,000,000
SEND
USD

Social Send AED (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-15 2,495,586 DH 226.12 DH 0.04404344 DH N/A
2021-05-14 2,439,947 DH 2,385.30 DH 0.04558391 DH 0.04404344 DH
2021-05-13 3,030,664 DH 257.45 DH 0.057861 DH 0.04558391 DH
2021-05-12 2,845,012 DH 10.22 DH 0.051421 DH 0.057861 DH
2021-05-11 3,146,489 DH 71.93 DH 0.04957193 DH 0.051421 DH
2021-05-10 3,907,713 DH 32.55 DH 0.065840 DH 0.04957193 DH
2021-05-09 3,118,920 DH 23.61 DH 0.059592 DH 0.065840 DH
2021-05-08 2,874,568 DH 127.84 DH 0.050930 DH 0.059592 DH
2021-05-07 3,833,125 DH 49.59 DH 0.066510 DH 0.050930 DH
2021-05-06 1,421,269 DH 1,218.65 DH 0.02504992 DH 0.066510 DH
2021-05-05 3,219,077 DH 1,787.98 DH 0.058054 DH 0.02504992 DH
2021-05-04 3,194,310 DH 1,726.83 DH 0.056383 DH 0.058054 DH
2021-05-03 2,927,785 DH 0.099025 DH 0.070884 DH 0.056383 DH
2021-05-02 3,285,378 DH 3.45 DH 0.087843 DH 0.070884 DH
2021-05-01 3,679,523 DH 88.55 DH 0.064852 DH 0.087843 DH
2021-04-30 3,206,630 DH 256.75 DH 0.056550 DH 0.064852 DH
2021-04-29 3,404,653 DH 482.59 DH 0.063810 DH 0.056550 DH
2021-04-28 4,350,051 DH 96.85 DH 0.075070 DH 0.063810 DH
2021-04-27 3,642,944 DH 896.66 DH 0.064615 DH 0.075070 DH
2021-04-26 2,898,075 DH 1,514.28 DH 0.050985 DH 0.064615 DH
2021-04-25 3,181,056 DH 1,064.14 DH 0.055734 DH 0.050985 DH
2021-04-24 3,257,022 DH 408.84 DH 0.057744 DH 0.055734 DH
2021-04-23 3,964,969 DH 264.31 DH 0.068852 DH 0.057744 DH
2021-04-22 3,630,910 DH 866.61 DH 0.070153 DH 0.068852 DH
2021-04-21 5,904,482 DH 25.63 DH 0.053168 DH 0.070153 DH
2021-04-20 2,762,901 DH 0.887389 DH 0.04742862 DH 0.053168 DH
2021-04-19 2,767,221 DH 15.59 DH 0.04993259 DH 0.04742862 DH
2021-04-18 4,010,303 DH 655.49 DH 0.070670 DH 0.04993259 DH
2021-04-17 3,684,473 DH 2,631.26 DH 0.065699 DH 0.070670 DH
2021-04-16 3,655,869 DH 463.09 DH 0.064435 DH 0.065699 DH
2021-04-15 5,401,469 DH 1,052.73 DH 0.095201 DH 0.064435 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android