social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0.008721125744 -27.4%
0.00000025 BTC -28.7%
360คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$494,815
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$11.13
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.006591646597 / $0.012019592174
อุปทานที่หมุนเวียน
56,737,470 / 65,000,000

Social Send LKR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-25 74,510,094 Rs 958.59 Rs 1.73 Rs N/A
2021-06-24 73,406,550 Rs 0.01781195 Rs 1.46 Rs 1.73 Rs
2021-06-23 76,760,655 Rs 643.10 Rs 1.36 Rs 1.46 Rs
2021-06-22 90,021,023 Rs 16,338.90 Rs 1.57 Rs 1.36 Rs
2021-06-21 97,425,359 Rs 20,657 Rs 1.72 Rs 1.57 Rs
2021-06-20 73,347,297 Rs 5,836.67 Rs 1.29 Rs 1.72 Rs
2021-06-19 68,292,360 Rs 11,030.33 Rs 1.23 Rs 1.29 Rs
2021-06-18 86,205,997 Rs 5,919.50 Rs 1.57 Rs 1.23 Rs
2021-06-17 83,268,341 Rs 44,649 Rs 1.47 Rs 1.57 Rs
2021-06-16 86,852,210 Rs 1,856.58 Rs 1.54 Rs 1.47 Rs
2021-06-15 96,141,592 Rs 3,501.55 Rs 1.71 Rs 1.54 Rs
2021-06-14 82,701,680 Rs 56,527 Rs 1.49 Rs 1.71 Rs
2021-06-13 81,109,581 Rs 19,896.49 Rs 1.43 Rs 1.49 Rs
2021-06-12 82,033,782 Rs 364.30 Rs 1.39 Rs 1.43 Rs
2021-06-11 101,755,319 Rs 7,617.64 Rs 1.79 Rs 1.39 Rs
2021-06-10 84,656,771 Rs 19,845.71 Rs 1.48 Rs 1.79 Rs
2021-06-09 96,047,508 Rs 1,930.92 Rs 1.69 Rs 1.48 Rs
2021-06-08 91,737,699 Rs 3,736.95 Rs 1.55 Rs 1.69 Rs
2021-06-07 151,389,284 Rs 503,128 Rs 2.67 Rs 1.55 Rs
2021-06-06 61,087,011 Rs 176.72 Rs 1.46 Rs 2.67 Rs
2021-06-05 68,169,681 Rs 340.07 Rs 1.40 Rs 1.46 Rs
2021-06-04 70,815,129 Rs 10,443.06 Rs 1.27 Rs 1.40 Rs
2021-06-03 82,591,855 Rs 13,065.72 Rs 1.44 Rs 1.27 Rs
2021-06-02 78,952,977 Rs 9,376.90 Rs 1.40 Rs 1.44 Rs
2021-06-01 76,257,860 Rs 10,403.76 Rs 1.36 Rs 1.40 Rs
2021-05-31 57,712,056 Rs 7,622.07 Rs 1.41 Rs 1.36 Rs
2021-05-30 71,502,723 Rs 1,762.59 Rs 1.41 Rs 1.41 Rs
2021-05-29 47,854,401 Rs 22,289 Rs 0.818271 Rs 1.41 Rs
2021-05-28 90,478,213 Rs 57,155 Rs 1.59 Rs 0.818271 Rs
2021-05-27 86,854,900 Rs 54,372 Rs 1.55 Rs 1.59 Rs
2021-05-26 91,597,908 Rs 17,304.55 Rs 1.61 Rs 1.55 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android