Coins: 6244
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 199,808,957,508 $ 0.96%
ปริมาณ 24 ชม.: 42,131,448,476 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 8.01%
XRP 4.78%
solve.care  (SOLVE)
Solve.Care (SOLVE)
$0.112613 5.5%
0.00076575 ETH 4.8%
287คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$30,298,441
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$864,758
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.105926 / $0.113134
อุปทานที่หมุนเวียน
268,899,589 / 1,000,000,000
SOLVE
USD

Solve.Care (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-06 1,531.26 Rp N/A
2019-12-05 1,692.32 Rp 1,531.26 Rp
2019-12-04 1,725.79 Rp 1,692.32 Rp
2019-12-03 1,720.11 Rp 1,725.79 Rp
2019-12-02 1,819.32 Rp 1,720.11 Rp
2019-12-01 1,729.35 Rp 1,819.32 Rp
2019-11-30 1,853.57 Rp 1,729.35 Rp
2019-11-29 2,002.44 Rp 1,853.57 Rp
2019-11-28 1,710.49 Rp 2,002.44 Rp
2019-11-27 1,474.25 Rp 1,710.49 Rp
2019-11-26 1,433.91 Rp 1,474.25 Rp
2019-11-25 1,492.02 Rp 1,433.91 Rp
2019-11-24 1,597.52 Rp 1,492.02 Rp
2019-11-23 1,534.48 Rp 1,597.52 Rp
2019-11-22 1,575.57 Rp 1,534.48 Rp
2019-11-21 1,614.11 Rp 1,575.57 Rp
2019-11-20 1,525.72 Rp 1,614.11 Rp
2019-11-19 1,516.93 Rp 1,525.72 Rp
2019-11-18 1,539.69 Rp 1,516.93 Rp
2019-11-17 1,526.02 Rp 1,539.69 Rp
2019-11-16 1,508.95 Rp 1,526.02 Rp
2019-11-15 1,560.59 Rp 1,508.95 Rp
2019-11-14 1,584.68 Rp 1,560.59 Rp
2019-11-13 1,578.78 Rp 1,584.68 Rp
2019-11-12 1,625.80 Rp 1,578.78 Rp
2019-11-11 1,708.08 Rp 1,625.80 Rp
2019-11-10 1,666.24 Rp 1,708.08 Rp
2019-11-09 1,619.11 Rp 1,666.24 Rp
2019-11-08 1,679.80 Rp 1,619.11 Rp
2019-11-07 1,684.14 Rp 1,679.80 Rp
2019-11-06 1,725.40 Rp 1,684.14 Rp