spacechain  (SPC)
SpaceChain (SPC)
$0.00604235 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-22 16:02:24 UTC (ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
186คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,285,345
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
212,722,931 / 1,000,000,000
SPC
USD

SpaceChain SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-23 4,820,488 SR 19.26 SR 0.02266087 SR N/A
2020-10-22 4,886,201 SR 42.85 SR 0.02255449 SR 0.02266087 SR
2020-10-21 4,470,074 SR 7.99 SR 0.02101360 SR 0.02255449 SR
2020-10-20 4,287,545 SR 3.24 SR 0.02027993 SR 0.02101360 SR
2020-10-19 4,287,545 SR 3.24 SR 0.02027993 SR 0.02027993 SR
2020-10-17 4,287,545 SR 4.23 SR 0.02015554 SR 0.02027993 SR
2020-10-16 4,287,545 SR 4.23 SR 0.02015554 SR 0.02015554 SR
2020-10-14 5,208,257 SR 80.70 SR 0.02305671 SR 0.02015554 SR
2020-10-13 5,208,257 SR 80.70 SR 0.02305671 SR 0.02305671 SR
2020-10-12 5,186,037 SR 0.244838 SR 0.02448376 SR 0.02305671 SR
2020-10-11 4,867,216 SR 0.244398 SR 0.02443983 SR 0.02448376 SR
2020-10-10 4,730,122 SR 755.73 SR 0.02232672 SR 0.02443983 SR
2020-10-09 4,381,555 SR 5,965.73 SR 0.02181814 SR 0.02232672 SR
2020-10-08 4,659,033 SR 659.61 SR 0.01319213 SR 0.02181814 SR
2020-10-07 4,680,952 SR 0.219019 SR 0.02190188 SR 0.01319213 SR
2020-10-06 4,680,952 SR 22.22 SR 0.02200493 SR 0.02190188 SR
2020-10-05 3,801,165 SR 576.65 SR 0.02176871 SR 0.02200493 SR
2020-10-04 3,801,165 SR 576.65 SR 0.02176871 SR 0.02176871 SR
2020-10-03 4,604,558 SR 693.29 SR 0.02165871 SR 0.02176871 SR
2020-10-02 4,596,386 SR 2,043.72 SR 0.02187034 SR 0.02165871 SR
2020-10-01 3,919,865 SR 2.49 SR 0.01775381 SR 0.02187034 SR
2020-09-30 3,978,209 SR 8.98 SR 0.01870107 SR 0.01775381 SR
2020-09-29 4,076,014 SR 4.60 SR 0.01917356 SR 0.01870107 SR
2020-09-28 3,756,038 SR 2,355.08 SR 0.01770433 SR 0.01917356 SR
2020-09-27 3,684,204 SR 1,389.23 SR 0.01731966 SR 0.01770433 SR
2020-09-26 4,731,194 SR 443.27 SR 0.02223164 SR 0.01731966 SR
2020-09-25 4,756,258 SR 152.65 SR 0.02235569 SR 0.02223164 SR
2020-09-24 3,596,427 SR 10,217.30 SR 0.01688675 SR 0.02235569 SR
2020-09-23 3,269,989 SR 29,676 SR 0.01777589 SR 0.01688675 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android