Rank #N/A
64คนชอบสิ่งนี้
speed coin  (SPEED)
Speed Coin (SPEED)
$0.000336874927 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-12-06 07:32:17 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
64คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม ?
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Speed Coin DOT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-07 0.000000000000 DOT 0.00096789 DOT 0.00001289 DOT N/A
2021-12-06 0.000000000000 DOT 0.00091648 DOT 0.00001220 DOT 0.00001289 DOT
2021-12-05 0.000000000000 DOT 3.758020 DOT 0.00001341 DOT 0.00001220 DOT
2021-12-04 0.000000000000 DOT 3.758020 DOT 0.00001341 DOT 0.00001341 DOT
2021-12-03 0.000000000000 DOT 0.60892212 DOT 0.00001407 DOT 0.00001341 DOT
2021-12-02 0.000000000000 DOT 0.60672695 DOT 0.00001402 DOT 0.00001407 DOT
2021-12-01 0.000000000000 DOT 0.27281960 DOT 0.00001349 DOT 0.00001402 DOT
2021-11-30 0.000000000000 DOT 0.27281960 DOT 0.00001349 DOT 0.00001349 DOT
2021-11-28 0.000000000000 DOT 0.13875352 DOT 0.00001401 DOT 0.00001349 DOT
2021-11-27 0.000000000000 DOT 0.04582111 DOT 0.00001502 DOT 0.00001401 DOT
2021-11-26 0.000000000000 DOT 0.04538632 DOT 0.00001488 DOT 0.00001502 DOT
2021-11-25 0.000000000000 DOT 0.05256408 DOT 0.00001491 DOT 0.00001488 DOT
2021-11-24 0.000000000000 DOT 0.00702055 DOT 0.00001130 DOT 0.00001491 DOT
2021-11-23 0.000000000000 DOT 0.00702055 DOT 0.00001130 DOT 0.00001130 DOT
2021-11-22 0.000000000000 DOT 0.00711863 DOT 0.00001566 DOT 0.00001130 DOT
2021-11-21 0.000000000000 DOT 0.88341521 DOT 0.00001577 DOT 0.00001566 DOT
2021-11-20 0.000000000000 DOT 0.88341521 DOT 0.00001577 DOT 0.00001577 DOT
2021-11-17 0.000000000000 DOT 0.00001741 DOT 0.00001741 DOT 0.00001577 DOT
2021-11-16 0.000000000000 DOT 0.00001708 DOT 0.00001708 DOT 0.00001741 DOT
2021-11-15 0.000000000000 DOT 0.42193355 DOT 0.00000844 DOT 0.00001708 DOT
2021-11-14 0.000000000000 DOT 0.42193355 DOT 0.00000844 DOT 0.00000844 DOT
2021-11-12 0.000000000000 DOT 0.02332600 DOT 0.00001075 DOT 0.00000844 DOT
2021-11-11 0.000000000000 DOT 0.02428426 DOT 0.00001109 DOT 0.00001075 DOT
2021-11-10 0.000000000000 DOT 0.02428426 DOT 0.00001109 DOT 0.00001109 DOT
2021-11-09 0.000000000000 DOT 0.00002960 DOT 0.00001480 DOT 0.00001109 DOT
2021-11-08 0.000000000000 DOT 0.00215695 DOT 0.00001078 DOT 0.00001480 DOT
2021-11-07 0.000000000000 DOT 0.00212851 DOT 0.00001064 DOT 0.00001078 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android