Coins: 5737
ตลาดแลกเปลี่ยน: 377
มูลค่าตามราคาตลาด: 263,814,127,145 $ 0.10%
ปริมาณ 24 ชม.: 37,760,408,827 $
ค่าความเด่น:
BTC 67.9%
ETH 8.55%
XRP 4.49%
stellar  (XLM)
Stellar (XLM)
$0.06733367 -3.2%
0.00000675 BTC -3.8%
16,769คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,350,687,279
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$189,863,875
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.06625185 / $0.07191445
Circulating Supply
20,084,647,942 / 103,966,327,161
XLM
USD

การแลกเปลี่ยน Stellar

* โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การจับคู่จะแสดงโดยอิงตาม "คะแนนความเชื่อมั่น" โปรดอ่าน วิธีการ หรือบอกให้เราทราบถึง ความคิดเห็นของคุณ
# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% เทรดล่าสุด Trust Score
1
0.07 $
0.06663 USDT
0.03% 28,751 $ 81,997 $
4,542,256.33 $
68213698.380 XLM
2.39% เมื่อไม่นานมานี้
2
0.07 $
0.00000668 BTC
0.3% 92,433 $ 130,299 $
2,813,715.62 $
42210557.850 XLM
1.48% เมื่อไม่นานมานี้
3
0.07 $
0.066273 USD
0.28% 85,751 $ 159,344 $
1,795,191.09 $
27087820.000 XLM
0.95% เมื่อไม่นานมานี้
4
0.07 $
79.3 KRW
0.13% 50,972 $ 86,598 $
1,600,052.05 $
24086130.374 XLM
0.84% เมื่อไม่นานมานี้
5
0.07 $
0.0667 USD
0.27% 89,891 $ 119,535 $
166,213.22 $
2491952.377 XLM
0.09% เมื่อไม่นานมานี้
6
0.07 $
0.060338 EUR
0.25% 81,985 $ 115,251 $
207,314.69 $
3116798.215 XLM
0.11% เมื่อไม่นานมานี้
7
0.07 $
0.00000666 BTC
0.45% 62,335 $ 81,061 $
279,030.69 $
4198784.000 XLM
0.15% เมื่อไม่นานมานี้
8
0.07 $
0.00000668 XBT
0.3% 71,630 $ 74,063 $
56,226.83 $
843545.568 XLM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
9
0.07 $
0.0000067 BTC
0.3% 9,037 $ 107,932 $
334,150.44 $
4998193.018 STR
0.18% เมื่อไม่นานมานี้
10
0.07 $
0.00000669 BTC
0.15% 45,355 $ 86,002 $
103,582.44 $
1551590.566 XLM
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
11
0.07 $
0.0000067 BTC
0.15% 43,535 $ 85,005 $
104,704.55 $
1566058.977 XLM
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
12
0.07 $
0.00000669 BTC
0.15% 42,467 $ 80,744 $
106,299.10 $
1592389.266 XLM
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
13
0.07 $
0.0606 EUR
0.16% 18,032 $ 42,364 $
231,798.06 $
3469818.000 XLM
0.12% เมื่อไม่นานมานี้
14
0.07 $
0.3876 TRY
1.72% 16,822 $ 40,005 $
225,567.26 $
3340906.624 XLM
0.12% เมื่อไม่นานมานี้
15
0.07 $
0.0667085 USDT
0.33% 26,096 $ 13,003 $
8,205.26 $
123078.055 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
16
0.07 $
79.25 KRW
0.31% 10,625 $ 21,307 $
94,557.61 $
1424634.172 XLM
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
17
0.07 $
0.00031972 ETH
0.63% 16,667 $ 12,607 $
7,107.85 $
106302.868 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
18
0.07 $
0.00031972 ETH
0.62% 16,161 $ 12,590 $
7,105.29 $
106302.868 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
19
0.07 $
0.00031972 ETH
0.62% 16,159 $ 12,392 $
7,105.28 $
106302.868 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
20
0.07 $
0.0672 USDT
0.6% 14,507 $ 12,333 $
17,838.14 $
265613.379 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
21
0.07 $
0.06700055 USDC
0.23% 4,265 $ 21,738 $
13,828.28 $
206433.042 STR
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
22
0.07 $
951 IDR
0.11% 5,213 $ 12,301 $
88,117.11 $
1304389.661 STR
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
23
0.07 $
0.003302 BNB
0.12% 6,016 $ 7,758 $
112,425.22 $
1687418.717 XLM
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
24
0.07 $
79 KRW
1.25% 8,803 $ 12,024 $
27,355.15 $
413445.400 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
25
0.07 $
0.0672 USD
0.3% 11,386 $ 8,185 $
18,373.90 $
273421.199 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
26
0.07 $
79.3 KRW
1.74% 7,141 $ 11,926 $
3,464.66 $
52166.776 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
27
0.07 $
0.06754682 USDT
0.21% 8,383 $ 2,273 $
69,858.73 $
1034937.169 STR
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
28
0.07 $
0.0000067 BTC
0.3% 6,548 $ 5,712 $
11,578.88 $
173200.704 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
29
0.07 $
0.066726 USDT
0.2% 2,779 $ 4,911 $
46,498.16 $
697270.041 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
30
0.07 $
0.06726 USDT
0.45% 4,549 $ 5,885 $
4,944.63 $
73560.800 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
31
0.07 $
0.00000669 BTC
0.45% 2,684 $ 4,850 $
41,647.26 $
623832.911 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
32
0.07 $
0.06665 USDT
0.09% 4,057 $ 3,929 $
15,098.88 $
226701.888 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
33
0.07 $
2.03 THB
0.49% 1,137 $ 6,572 $
28,317.45 $
425040.775 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
34
0.07 $
0.06811782 USD
0.0% 199 $ 266 $
97,457.39 $
1430717.962 XLM
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
35
0.07 $
0.061 EUR
0.66% 3,852 $ 4,117 $
4,913.22 $
73066.301 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
36
0.07 $
0.00000675 BTC
0.15% 3,091 $ 2,032 $
717.45 $
10644.000 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
37
0.07 $
0.00031893 ETH
0.69% 1,878 $ 3,975 $
3,915.84 $
58729.166 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
38
0.07 $
0.00000669 BTC
0.3% 176 $ 379 $
64,209.92 $
962093.399 XLM
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
39
0.07 $
0.0999 AUD
0.2% 2,317 $ 1,119 $
7,296.35 $
107792.680 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
40
0.07 $
4.2847943 RUB
0.43% 199 $ 328 $
36,193.39 $
541168.229 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
41
0.07 $
0.00000667 BTC
0.6% 70 $ 2,737 $
2,025.12 $
30425.822 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
42
0.07 $
0.00032 ETH
0.94% 43 $ 2,475 $
2,338.84 $
34968.335 XLM
0.00% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
43
0.07 $
0.39438856 TRY
0.42% 89 $ 88 $
5,090.62 $
74101.800 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
44
0.07 $
0.00000668 BTC
1.04% 137 $ 136 $
9,810.06 $
147209.681 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
45
0.02 $
0.28187 XLM
1.0% 522 $ 322 $
4.27 $
226.346 WLO
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
46
0.07 $
0.00032218 ETH
0.6% 301 $ 84 $
64.93 $
964.000 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
47
0.07 $
0.06665562 USDT
2.73% 93 $ 106 $
17,522.39 $
263115.225 XLM
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
48
0.07 $
0.066761 USDT
0.96% 28 $ 114 $
2,674.22 $
40081.509 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
49
0.07 $
0.06671922 PAX
1.04% 63 $ 73 $
234.43 $
3519.249 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
50
0.07 $
0.06699604 TUSD
1.17% 63 $ 48 $
201.51 $
3009.082 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
51
0.07 $
0.684403 UQC
1.25% 14 $ 12 $
684.24 $
10166.055 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
52
0.07 $
0.06671308 USDC
1.54% 98 $ 119 $
339.08 $
5083.637 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
53
0.07 $
1.66 UAH
2.37% 31 $ 254 $
2,877.71 $
42407.204 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
54
0.07 $
0.00031972 ETH
1.59% 27 $ 32 $
928.95 $
13902.124 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
55
0.07 $
0.00031843 ETH
1.55% 0 $ 0 $
17.01 $
255.456 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
56
0.07 $
0.00000678 BTC
5.79% 25 $ 0 $
6,681.35 $
98800.000 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
57
MXC MXC
0.07 $
0.067028 USDT
0.03% 19,288 $ 19,445 $
7,655,455.05 $
114222331.120 XLM
4.03% เมื่อไม่นานมานี้
58
0.07 $
0.06805 USDT
0.08% 34,240 $ 0 $
5,975,188.66 $
87858514.651 XLM
3.15% เมื่อไม่นานมานี้
59
0.07 $
0.066599 USD
0.37% 182,703 $ 181,151 $
1,199,681.77 $
18013510.300 XLM
0.63% เมื่อไม่นานมานี้
60
0.07 $
0.000006672 BTC
0.1% 165,437 $ 178,332 $
975,024.22 $
14644256.000 XLM
0.51% เมื่อไม่นานมานี้
61
0.07 $
0.000006676 BTC
0.07% 165,497 $ 176,809 $
977,050.15 $
14666201.100 XLM
0.51% เมื่อไม่นานมานี้
62
0.07 $
0.066692 USD
0.36% 128,004 $ 181,130 $
1,182,953.72 $
17737565.600 XLM
0.62% เมื่อไม่นานมานี้
63
0.07 $
0.00000669 BTC
0.16% 114,888 $ 159,319 $
33,960.35 $
508690.870 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
64
0.07 $
0.0666 USDT
0.15% 61,357 $ 59,485 $
1,903,279.46 $
28595526.844 XLM
1.00% เมื่อไม่นานมานี้
65
0.07 $
0.00031964 ETH
0.51% 137,563 $ 108,106 $
84,836.99 $
1269571.700 XLM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
66
0.07 $
0.00031857 ETH
0.53% 110,662 $ 133,187 $
84,548.03 $
1269470.300 XLM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
67
0.07 $
0.066817 USDT
0.09% 43,642 $ 83,637 $
1,055,314.46 $
15804791.751 XLM
0.56% เมื่อไม่นานมานี้
68
0.07 $
0.00000687 BTC
2.37% 51,878 $ 0 $
2,124,786.27 $
30993202.891 XLM
1.12% เมื่อไม่นานมานี้
69
0.07 $
0.066618 USDT
0.1% 99,184 $ 89,171 $
72,444.86 $
1088118.900 XLM
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
70
0.07 $
79.1 KRW
0.25% 28,370 $ 61,723 $
1,296,458.03 $
19569878.240 XLM
0.68% เมื่อไม่นานมานี้
71
0.07 $
0.0000067 BTC
0.3% 54,667 $ 53,446 $
896,230.04 $
13408946.000 XLM
0.47% เมื่อไม่นานมานี้
72
0.07 $
0.066651 USDT
0.15% 59,019 $ 99,478 $
163.11 $
2448.734 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
73
XT XT
0.07 $
0.0666 USDT
0.15% 16,037 $ 11,059 $
1,772,812.29 $
26635328.000 XLM
0.93% เมื่อไม่นานมานี้
74
0.07 $
0.243106 XRP
0.34% 55,710 $ 35,340 $
871,708.80 $
13038157.000 XLM
0.46% เมื่อไม่นานมานี้
75
AEX AEX
0.07 $
0.472 CNC
0.42% 19,825 $ 25,945 $
1,480,443.62 $
22286071.803 XLM
0.78% เมื่อไม่นานมานี้
76
0.07 $
0.0666 USDT
0.15% 40,419 $ 50,551 $
670,152.49 $
10069160.602 XLM
0.35% เมื่อไม่นานมานี้
77
0.07 $
0.00000668 BTC
0.15% 41,943 $ 55,233 $
566,438.48 $
8499972.262 XLM
0.30% เมื่อไม่นานมานี้
78
0.07 $
0.066618 USDT
0.3% 3,953 $ 6,072 $
1,726,969.38 $
25939010.801 XLM
0.91% เมื่อไม่นานมานี้
79
0.07 $
0.06703 USDT
0.05% 15,317 $ 19,184 $
1,344,644.94 $
20072810.000 XLM
0.71% เมื่อไม่นานมานี้
80
0.07 $
0.00000668 BTC
0.3% 41,943 $ 55,235 $
468,979.67 $
7037506.032 XLM
0.25% เมื่อไม่นานมานี้
81
0.07 $
0.066195 USDT
2.45% 0 $ 6,150 $
1,761,764.33 $
26638632.100 XLM
0.93% เมื่อไม่นานมานี้
82
ZB ZB
0.07 $
0.4724 QC
0.19% 23,440 $ 24,831 $
999,149.38 $
14999767.900 XLM
0.53% เมื่อไม่นานมานี้
83
0.07 $
0.00000669 BTC
0.15% 41,587 $ 61,595 $
164,340.53 $
2461934.869 XLM
0.09% เมื่อไม่นานมานี้
84
0.07 $
0.00032083 ETH
2.78% 2,606 $ 0 $
1,565,374.95 $
23345361.700 XLM
0.82% เมื่อไม่นานมานี้
85
0.07 $
0.00000669 BTC
0.3% 41,950 $ 58,813 $
12.37 $
185.216 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
86
0.07 $
0.00000669 BTC
0.3% 41,961 $ 56,889 $
377.44 $
5655.412 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
87
0.07 $
0.397743 TRY
2.47% 6,437 $ 0 $
1,249,447.72 $
18033813.804 XLM
0.66% เมื่อไม่นานมานี้
88
0.07 $
0.066584 USDT
0.1% 6,367 $ 8,053 $
1,096,684.68 $
16480571.099 XLM
0.58% เมื่อไม่นานมานี้
89
0.07 $
0.0667 USDT
0.15% 40,083 $ 50,444 $
30,874.91 $
463307.343 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
90
0.07 $
0.00031843 ETH
0.16% 44,384 $ 30,748 $
200,559.35 $
3012744.269 XLM
0.11% เมื่อไม่นานมานี้
91
0.07 $
0.000006702 BTC
0.27% 9,119 $ 11,462 $
901,488.78 $
13479476.000 XLM
0.47% เมื่อไม่นานมานี้
92
0.07 $
0.0667 USDT
0.75% 1,188 $ 696 $
1,004,933.74 $
15075508.050 XLM
0.53% เมื่อไม่นานมานี้
93
XT XT
0.07 $
0.00000667 BTC
0.45% 14,930 $ 12,275 $
641,039.11 $
9633850.800 XLM
0.34% เมื่อไม่นานมานี้
94
0.07 $
0.0669 USDT
0.6% 60,892 $ 7,117 $
28,872.65 $
431836.928 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
95
0.07 $
0.000318 ETH
0.46% 25,168 $ 43,835 $
5,101.45 $
76734.522 XLM
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
96
ZB ZB
0.07 $
0.0667 USDT
0.6% 3,941 $ 6,309 $
810,584.39 $
12163587.900 XLM
0.43% เมื่อไม่นานมานี้
97
0.07 $
0.066749 USDT
0.45% 1,420 $ 1,466 $
875,183.20 $
13123313.482 XLM
0.46% เมื่อไม่นานมานี้
98
0.07 $
0.00031898 ETH
0.26% 6,117 $ 2,813 $
766,047.72 $
11487498.000 XLM
0.40% เมื่อไม่นานมานี้
99
0.07 $
0.066639 USDT
0.97% 250 $ 10,342 $
751,326.48 $
11284687.012 XLM
0.40% เมื่อไม่นานมานี้
100
0.07 $
0.06666 USD
0.72% 35,054 $ 13,675 $
115,655.76 $
1735009.900 XLM
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การจับคู่จะแสดงโดยอิงตาม "คะแนนความเชื่อมั่น" โปรดอ่าน วิธีการ หรือบอกให้เราทราบถึง ความคิดเห็นของคุณ
# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% เทรดล่าสุด Trust Score
1
XLM/USD (Perpetual)
0.07 $
0.06705 USD
- 50.0% -
32,862.00 $
490111.857 XLM
0.02% เมื่อไม่นานมานี้ -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale