sucrecoin  (XSR)
Sucrecoin (XSR)
$0.00610401 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-01-26 15:54:51 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
66คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$36,624
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
6,000,000 / 21,212,444
XSR
USD

Sucrecoin BHD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-26 15,215.11 BD 25.64 BD 0.00251301 BD N/A
2021-01-25 7,043.83 BD 14.57 BD 0.00118519 BD 0.00251301 BD
2021-01-24 14,423.57 BD 43.98 BD 0.00241621 BD 0.00118519 BD
2021-01-23 14,850.89 BD 4.41 BD 0.00247695 BD 0.00241621 BD
2021-01-22 13,675.02 BD 15.59 BD 0.00233930 BD 0.00247695 BD
2021-01-21 15,372.01 BD 14.45 BD 0.00256200 BD 0.00233930 BD
2021-01-20 12,605.58 BD 10.92 BD 0.00267460 BD 0.00256200 BD
2021-01-19 16,027.00 BD 29.77 BD 0.00269612 BD 0.00267460 BD
2021-01-18 12,173.10 BD 83.94 BD 0.00194507 BD 0.00269612 BD
2021-01-17 6,483.55 BD 0.00001359 BD 0.00104609 BD 0.00194507 BD
2021-01-16 6,206.06 BD 0.756217 BD 0.00093707 BD 0.00104609 BD
2021-01-15 6,853.79 BD 0.927168 BD 0.00114748 BD 0.00093707 BD
2021-01-14 6,309.62 BD 0.925422 BD 0.00112856 BD 0.00114748 BD
2021-01-13 10,712.91 BD 0.540961 BD 0.00103580 BD 0.00112856 BD
2021-01-12 12,104.68 BD 18.26 BD 0.00179938 BD 0.00103580 BD
2021-01-11 12,104.68 BD 18.26 BD 0.00179938 BD 0.00179938 BD
2021-01-09 12,075.43 BD 0.00002017 BD 0.00201745 BD 0.00179938 BD
2021-01-08 6,229.17 BD 25.64 BD 0.00094823 BD 0.00201745 BD
2021-01-07 10,994.34 BD 108.27 BD 0.00183504 BD 0.00094823 BD
2021-01-06 10,994.34 BD 108.27 BD 0.00183504 BD 0.00183504 BD
2021-01-04 11,483.55 BD 4.37 BD 0.00189918 BD 0.00183504 BD
2021-01-03 13,426.50 BD 48.92 BD 0.00258917 BD 0.00189918 BD
2021-01-02 12,537.16 BD 0.00001104 BD 0.00208587 BD 0.00258917 BD
2021-01-01 12,460.84 BD 0.00244782 BD 0.00207124 BD 0.00208587 BD
2020-12-31 9,471.08 BD 0.276678 BD 0.00210417 BD 0.00207124 BD
2020-12-30 9,471.08 BD 0.276678 BD 0.00210417 BD 0.00210417 BD
2020-12-27 11,795.16 BD 33.12 BD 0.00196773 BD 0.00210417 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android