sucrecoin  (XSR)
Sucrecoin (XSR)
$0.00152151 3.5%
0.00000003 BTC 2.7%
121คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$15,200.00
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$3.91
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00142244 / $0.00153788
อุปทานที่หมุนเวียน
9,990,046 / 21,212,444
XSR
USD

Sucrecoin LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-20 404.010 LINK 0.09515728 LINK 0.00004047 LINK N/A
2021-04-19 427.605 LINK 0.11550616 LINK 0.00004258 LINK 0.00004047 LINK
2021-04-18 463.610 LINK 1.353841 LINK 0.00004649 LINK 0.00004258 LINK
2021-04-17 535.347 LINK 1.048973 LINK 0.00005371 LINK 0.00004649 LINK
2021-04-16 542.235 LINK 0.06935698 LINK 0.00005452 LINK 0.00005371 LINK
2021-04-15 578.015 LINK 0.10713022 LINK 0.00005850 LINK 0.00005452 LINK
2021-04-14 641.243 LINK 29.460488 LINK 0.00006465 LINK 0.00005850 LINK
2021-04-13 809.883 LINK 19.306222 LINK 0.00008129 LINK 0.00006465 LINK
2021-04-12 890.289 LINK 0.13166492 LINK 0.00008954 LINK 0.00008129 LINK
2021-04-11 936.507 LINK 0.04076043 LINK 0.00009481 LINK 0.00008954 LINK
2021-04-10 929.237 LINK 0.06214142 LINK 0.00009322 LINK 0.00009481 LINK
2021-04-09 888.647 LINK 0.07556517 LINK 0.00008957 LINK 0.00009322 LINK
2021-04-08 947.470 LINK 0.00080328 LINK 0.00009601 LINK 0.00008957 LINK
2021-04-07 899.455 LINK 0.00101816 LINK 0.00009053 LINK 0.00009601 LINK
2021-04-06 1,013 LINK 0.01194715 LINK 0.00009434 LINK 0.00009053 LINK
2021-04-05 822.360 LINK 0.01725143 LINK 0.00008318 LINK 0.00009434 LINK
2021-04-04 544.256 LINK 1.690351 LINK 0.00006081 LINK 0.00008318 LINK
2021-04-03 1,554 LINK 1.376664 LINK 0.00015390 LINK 0.00006081 LINK
2021-04-02 1,664 LINK 0.00480123 LINK 0.00016727 LINK 0.00015390 LINK
2021-04-01 1,634 LINK 2.356131 LINK 0.00016735 LINK 0.00016727 LINK
2021-03-31 1,786 LINK 0.15584825 LINK 0.00019481 LINK 0.00016735 LINK
2021-03-30 1,816 LINK 0.00325331 LINK 0.00018490 LINK 0.00019481 LINK
2021-03-29 1,927 LINK 0.09532440 LINK 0.00019679 LINK 0.00018490 LINK
2021-03-28 1,862 LINK 3.027537 LINK 0.00018947 LINK 0.00019679 LINK
2021-03-27 1,912 LINK 0.10738459 LINK 0.00019538 LINK 0.00018947 LINK
2021-03-26 1,953 LINK 0.05775830 LINK 0.00019938 LINK 0.00019538 LINK
2021-03-25 2,190 LINK 0.09164083 LINK 0.00022343 LINK 0.00019938 LINK
2021-03-24 2,113 LINK 0.22975421 LINK 0.00021655 LINK 0.00022343 LINK
2021-03-23 2,047 LINK 0.11593736 LINK 0.00021131 LINK 0.00021655 LINK
2021-03-22 2,101 LINK 0.16917644 LINK 0.00021576 LINK 0.00021131 LINK
2021-03-21 2,146 LINK 0.49403070 LINK 0.00021742 LINK 0.00021576 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android