sucrecoin  (XSR)
Sucrecoin (XSR)
$0.00758508 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-02-24 11:09:58 UTC (ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
74คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$45,510
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
6,000,000 / 21,212,444
XSR
USD

Sucrecoin LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-02-24 271.246 LTC 0.42480876 LTC 0.00004788 LTC N/A
2021-02-23 271.246 LTC 0.76700106 LTC 0.00004521 LTC 0.00004788 LTC
2021-02-22 271.246 LTC 0.76700106 LTC 0.00004521 LTC 0.00004521 LTC
2021-02-21 123.965 LTC 0.01033045 LTC 0.00002066 LTC 0.00004521 LTC
2021-02-20 117.958 LTC 0.08685308 LTC 0.00002034 LTC 0.00002066 LTC
2021-02-19 128.692 LTC 0.10168213 LTC 0.00002167 LTC 0.00002034 LTC
2021-02-18 130.275 LTC 0.02267899 LTC 0.00002171 LTC 0.00002167 LTC
2021-02-17 229.521 LTC 0.00502410 LTC 0.00002184 LTC 0.00002171 LTC
2021-02-16 229.521 LTC 0.00502410 LTC 0.00002184 LTC 0.00002184 LTC
2021-02-15 229.401 LTC 0.0000002264 LTC 0.00003825 LTC 0.00002184 LTC
2021-02-14 260.270 LTC 0.67994467 LTC 0.00001946 LTC 0.00003825 LTC
2021-02-13 293.293 LTC 0.05778038 LTC 0.00004783 LTC 0.00001946 LTC
2021-02-12 295.373 LTC 0.03927368 LTC 0.00004948 LTC 0.00004783 LTC
2021-02-11 287.761 LTC 0.56742326 LTC 0.00004812 LTC 0.00004948 LTC
2021-02-10 177.403 LTC 0.09427208 LTC 0.00002966 LTC 0.00004812 LTC
2021-02-09 220.934 LTC 0.38415901 LTC 0.00002906 LTC 0.00002966 LTC
2021-02-08 276.379 LTC 0.13952583 LTC 0.00004606 LTC 0.00002906 LTC
2021-02-07 222.837 LTC 0.10728451 LTC 0.00002964 LTC 0.00004606 LTC
2021-02-06 222.837 LTC 0.10728451 LTC 0.00002964 LTC 0.00002964 LTC
2021-02-05 303.193 LTC 0.26529908 LTC 0.00005046 LTC 0.00002964 LTC
2021-02-04 280.719 LTC 0.04678669 LTC 0.00004679 LTC 0.00005046 LTC
2021-02-03 296.335 LTC 0.96949615 LTC 0.00004939 LTC 0.00004679 LTC
2021-02-02 291.030 LTC 0.45046018 LTC 0.00005008 LTC 0.00004939 LTC
2021-02-01 177.172 LTC 0.00256771 LTC 0.00002953 LTC 0.00005008 LTC
2021-01-31 309.344 LTC 0.00004950 LTC 0.00004950 LTC 0.00002953 LTC
2021-01-30 294.759 LTC 0.62686705 LTC 0.00005156 LTC 0.00004950 LTC
2021-01-29 280.437 LTC 0.48247010 LTC 0.00004804 LTC 0.00005156 LTC
2021-01-28 280.907 LTC 0.0000002473 LTC 0.00004674 LTC 0.00004804 LTC
2021-01-27 276.164 LTC 0.15005611 LTC 0.00002578 LTC 0.00004674 LTC
2021-01-26 285.396 LTC 0.48261671 LTC 0.00004731 LTC 0.00002578 LTC
2021-01-25 136.695 LTC 0.27926347 LTC 0.00002271 LTC 0.00004731 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android