sucrecoin  (XSR)
Sucrecoin (XSR)
$0.00123727 -13.2%
0.00000002 BTC -5.7%
125คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$12,376.51
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$2.92
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00123518 / $0.00143433
อุปทานที่หมุนเวียน
10,003,086 / 21,212,444
XSR
USD

Sucrecoin SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-23 26,176,114 sats 4,263.06 sats 2.62 sats N/A
2021-04-22 25,966,818 sats 3,243.01 sats 2.60 sats 2.62 sats
2021-04-21 26,924,142 sats 6,921.72 sats 2.69 sats 2.60 sats
2021-04-20 26,360,552 sats 6,208.75 sats 2.64 sats 2.69 sats
2021-04-19 29,648,755 sats 8,097.01 sats 2.98 sats 2.64 sats
2021-04-18 31,406,128 sats 91,713 sats 3.15 sats 2.98 sats
2021-04-17 36,242,368 sats 71,244 sats 3.65 sats 3.15 sats
2021-04-16 36,835,031 sats 4,740.34 sats 3.73 sats 3.65 sats
2021-04-15 37,252,449 sats 6,856.02 sats 3.74 sats 3.73 sats
2021-04-14 35,825,375 sats 1,640,776 sats 3.60 sats 3.74 sats
2021-04-13 44,752,704 sats 1,068,802 sats 4.50 sats 3.60 sats
2021-04-12 50,052,331 sats 7,414.24 sats 5.04 sats 4.50 sats
2021-04-11 49,970,841 sats 2,177.43 sats 5.06 sats 5.04 sats
2021-04-10 50,536,332 sats 3,383.48 sats 5.08 sats 5.06 sats
2021-04-09 50,183,848 sats 4,267.33 sats 5.06 sats 5.08 sats
2021-04-08 52,471,530 sats 44.16 sats 5.28 sats 5.06 sats
2021-04-07 53,115,939 sats 60.45 sats 5.38 sats 5.28 sats
2021-04-06 54,345,023 sats 658.43 sats 5.20 sats 5.38 sats
2021-04-05 43,443,555 sats 912.53 sats 4.40 sats 5.20 sats
2021-04-04 28,633,252 sats 86,173 sats 3.10 sats 4.40 sats
2021-04-03 81,850,465 sats 74,248 sats 8.30 sats 3.10 sats
2021-04-02 85,094,732 sats 245.85 sats 8.57 sats 8.30 sats
2021-04-01 80,619,525 sats 116,646 sats 8.29 sats 8.57 sats
2021-03-31 87,151,065 sats 7,465.86 sats 9.33 sats 8.29 sats
2021-03-30 88,176,959 sats 158.00 sats 8.98 sats 9.33 sats
2021-03-29 92,292,249 sats 4,560.70 sats 9.42 sats 8.98 sats
2021-03-28 89,429,436 sats 145,543 sats 9.11 sats 9.42 sats
2021-03-27 95,393,504 sats 5,357.77 sats 9.75 sats 9.11 sats
2021-03-26 97,153,311 sats 2,864.91 sats 9.89 sats 9.75 sats
2021-03-25 103,848,414 sats 4,362.23 sats 10.64 sats 9.89 sats
2021-03-24 104,196,983 sats 11,334.70 sats 10.68 sats 10.64 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android