tesla token  (TSL)
Tesla Token (TSL)
$0.000416103365 -1.0%
0.00000001 BTC 2.6%
0.00000017 ETH 3.3%
852คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$242,281
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$213.75
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.000412956397 / $0.000420277004
อุปทานที่หมุนเวียน
582,260,999 / 1,000,000,000

Tesla Token XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-17 290,041 XRP 321.897 XRP 0.00050155 XRP N/A
2021-06-16 280,080 XRP 460.044 XRP 0.00047438 XRP 0.00050155 XRP
2021-06-15 275,179 XRP 777.827 XRP 0.00046974 XRP 0.00047438 XRP
2021-06-14 258,305 XRP 692.314 XRP 0.00044362 XRP 0.00046974 XRP
2021-06-13 238,234 XRP 1,276 XRP 0.00041677 XRP 0.00044362 XRP
2021-06-12 290,297 XRP 348.902 XRP 0.00050669 XRP 0.00041677 XRP
2021-06-11 272,606 XRP 3,100 XRP 0.00046818 XRP 0.00050669 XRP
2021-06-10 275,958 XRP 2,156 XRP 0.00046707 XRP 0.00046818 XRP
2021-06-09 276,212 XRP 753.860 XRP 0.00052959 XRP 0.00046707 XRP
2021-06-08 339,963 XRP 1,876 XRP 0.00062729 XRP 0.00052959 XRP
2021-06-07 295,297 XRP 132.345 XRP 0.00050716 XRP 0.00062729 XRP
2021-06-06 309,107 XRP 887.314 XRP 0.00052402 XRP 0.00050716 XRP
2021-06-05 310,083 XRP 1,231 XRP 0.00052969 XRP 0.00052402 XRP
2021-06-04 286,914 XRP 505.366 XRP 0.00048644 XRP 0.00052969 XRP
2021-06-03 319,720 XRP 3,009 XRP 0.00054910 XRP 0.00048644 XRP
2021-06-02 333,265 XRP 157.967 XRP 0.00057236 XRP 0.00054910 XRP
2021-06-01 338,879 XRP 1,253 XRP 0.00057346 XRP 0.00057236 XRP
2021-05-31 377,880 XRP 1,004 XRP 0.00064899 XRP 0.00057346 XRP
2021-05-30 358,281 XRP 1,132 XRP 0.00061307 XRP 0.00064899 XRP
2021-05-29 350,103 XRP 1,410 XRP 0.00060372 XRP 0.00061307 XRP
2021-05-28 379,649 XRP 4,541 XRP 0.00065203 XRP 0.00060372 XRP
2021-05-27 337,480 XRP 1,992 XRP 0.00057960 XRP 0.00065203 XRP
2021-05-26 294,236 XRP 1,788 XRP 0.00050636 XRP 0.00057960 XRP
2021-05-25 365,140 XRP 4,885 XRP 0.00061826 XRP 0.00050636 XRP
2021-05-24 246,001 XRP 1,979 XRP 0.00039563 XRP 0.00061826 XRP
2021-05-23 300,057 XRP 2,389 XRP 0.00051533 XRP 0.00039563 XRP
2021-05-22 320,256 XRP 5,381 XRP 0.00054978 XRP 0.00051533 XRP
2021-05-21 309,513 XRP 7,383 XRP 0.00053961 XRP 0.00054978 XRP
2021-05-20 231,690 XRP 3,061 XRP 0.00039791 XRP 0.00053961 XRP
2021-05-19 217,390 XRP 2,727 XRP 0.00039480 XRP 0.00039791 XRP
2021-05-18 233,548 XRP 7,390 XRP 0.00042142 XRP 0.00039480 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android