ti-value  (TV)
Ti-Value (TV)
$0.00660779 -33.6%
0.00000050 BTC -32.2%
24คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$29,176
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00590655 / $0.01083137
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 210,000,000
TV
USD

Ti-Value SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-29 0.00000000 SR 102,472 SR 0.02353190 SR N/A
2020-10-28 0.00000000 SR 112,556 SR 0.02582461 SR 0.02353190 SR
2020-10-27 0.00000000 SR 147,379 SR 0.03362762 SR 0.02582461 SR
2020-10-26 0.00000000 SR 398,526 SR 0.02468961 SR 0.03362762 SR
2020-10-25 0.00000000 SR 1,142,953 SR 0.03503235 SR 0.02468961 SR
2020-10-24 0.00000000 SR 1,280,604 SR 0.03976216 SR 0.03503235 SR
2020-10-23 0.00000000 SR 1,022,563 SR 0.03091284 SR 0.03976216 SR
2020-10-22 0.00000000 SR 1,106,403 SR 0.03214061 SR 0.03091284 SR
2020-10-21 0.00000000 SR 955,887 SR 0.02790814 SR 0.03214061 SR
2020-10-20 0.00000000 SR 1,076,407 SR 0.03136564 SR 0.02790814 SR
2020-10-19 0.00000000 SR 766,135 SR 0.02359749 SR 0.03136564 SR
2020-10-18 0.00000000 SR 1,092,637 SR 0.03405627 SR 0.02359749 SR
2020-10-17 0.00000000 SR 802,599 SR 0.02514930 SR 0.03405627 SR
2020-10-16 0.00000000 SR 837,739 SR 0.02574734 SR 0.02514930 SR
2020-10-15 0.00000000 SR 701,614 SR 0.02141014 SR 0.02574734 SR
2020-10-14 0.00000000 SR 883,624 SR 0.02614234 SR 0.02141014 SR
2020-10-13 0.00000000 SR 722,580 SR 0.02260506 SR 0.02614234 SR
2020-10-12 0.00000000 SR 834,765 SR 0.02571383 SR 0.02260506 SR
2020-10-11 0.00000000 SR 1,208,146 SR 0.03723009 SR 0.02571383 SR
2020-10-10 0.00000000 SR 932,541 SR 0.02970789 SR 0.03723009 SR
2020-10-09 0.00000000 SR 813,325 SR 0.02548355 SR 0.02970789 SR
2020-10-08 0.00000000 SR 831,970 SR 0.02618992 SR 0.02548355 SR
2020-10-07 0.00000000 SR 672,478 SR 0.02035689 SR 0.02618992 SR
2020-10-06 0.00000000 SR 682,651 SR 0.02140181 SR 0.02035689 SR
2020-10-05 0.00000000 SR 1,135,905 SR 0.03517550 SR 0.02140181 SR
2020-10-04 0.00000000 SR 667,384 SR 0.02072115 SR 0.03517550 SR
2020-10-03 0.00000000 SR 893,518 SR 0.02715992 SR 0.02072115 SR
2020-10-02 0.00000000 SR 444,310 SR 0.01376748 SR 0.02715992 SR
2020-10-01 0.00000000 SR 772,832 SR 0.02393921 SR 0.01376748 SR
2020-09-30 0.00000000 SR 59,025 SR 0.00186173 SR 0.02393921 SR
2020-09-29 0.00000000 SR 274,912 SR 0.00844723 SR 0.00186173 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android