Coins: 5485
ตลาดแลกเปลี่ยน: 368
มูลค่าตามราคาตลาด: 278,273,624,115 $ -0.80%
ปริมาณ 24 ชม.: 55,516,629,334 $
ค่าความเด่น:
BTC 68.5%
ETH 7.60%
XRP 4.23%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
$0.495458 1.7%
0.00004649 BTC 1.9%
518คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$30,887,975
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,692,569
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.483463 / $0.505022
Circulating Supply
62,342,275 / 100,000,000
TOMO
USD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain (Beam Updates)

🌟TomoZ mainnet launch announcement

#TomoZ, with Z standing for Zero - Zero Friction, is the new protocol enabling holders to transfer TomoChain-based tokens without using $TOMO as the transaction fee.

We're happy to announce that TomoZ mainnet will be live at 3 pm GMT +8 on 20th Aug 2019.

Read more here: https://medium.com/tomochain/tomoz-mainnet-launch-announcement-a7755f16c1bd

TomoChain is thrilled to announce the partnership with
Conflux Chain, a Tree-graph based PoW Nakomoto Consensus protocol, to explore market expansion and target on community development in Vietnam, China & Korea.
Read more here: https://medium.com/tomochain/tomochain-conflux-another-round-trip-ticket-from-vietnam-to-china-fe847870595e

TomoChain is pleased to announce our new partnership with HashQuark, one of the top staking services in China.

We are both committed to working together to promote a healthy staking ecosystem through co-branded marketing activities that run in both countries. With this new partnership, HashQuark and TomoChain share a common goal to raise awareness of quality investment opportunities.

Read more: medium.com/tomochain/tomochain-hashquark-partnership-announcement-cb4f7aee839

[TomoChain Techblog]

Let's figure out how #NFT tokens uplift mobile games and start to build your first game Dapp on TomoChain!

Read more here: medium.com/tomochain/making-better-user-experience-for-mobile-games-with-nfts-f57ef765044c

Hey guys,

To spice up the $TOMOB Trading Competition, we offer an additional 50 TOMOB rewarded daily to 5 randomly chosen accounts (10 TOMOB each) from top 11 to 70 starting Aug. 8th to Aug. 14th. 🙌🙌🙌

Never too late to join us!

Read more details: https://www.reddit.com/r/Tomochain/comments/cn465m/tomob_trading_competition_too_late_to_join_nope/

📌[TomoChain Techblog] An overview of the Token Standard on TomoChain platform

A token standard defines a set of rules that governs its issuance & use.
A must-read article for developers and tech lovers to get a deeper understanding of the different token standards on the #TomoChain platform: #TRC21, #TRC20, #TRC721 & their use cases.

Read more here: https://medium.com/tomochain/an-overview-of-the-token-standard-on-tomochain-platform-be24b65c92a3

Check out the TomoChain monthly AMA #2 with our CBDO - Kyn Chaturvedi here: youtu.be/w4KLN77oL8w

[TomoChain TechBlog] TomoZ - Simply Explained

TomoZ — with Z stands for Zero — is the new protocol enabling holders to transfer #TomoChain-based tokens without using TOMO as the transaction fee.

Read more details: medium.com/tomochain/tomoz-explained-a-leapfrog-toward-blockchain-mass-adoption-889f3add7cd4

[TomoChain Techblog] How to migrate DApps from Ethereum to TomoChain?

The tutorial shows how easy it is to migrate a DApp running on Ethereum to TomoChain in order to use the many unrivaled features and advantages that TomoChain has over Ethereum.

Read more here: https://medium.com/tomochain/how-to-migrate-dapps-from-ethereum-to-tomochain-ad6f70bb6e35

TOMO Soft Staking Official Rules - Cash Back Investment Program for TomoChain (TOMO) Holding

We are excited to announce that #Kucoin has launched the TOMO Soft Staking Program which is available to all KuCoin users. The service will begin from July 28, 2019 (UTC+8).

Read the announcement: https://www.kucoin.com/news/en-tomo-soft-staking-official-rules-cash-back-investment-program-for-tomochain-tomo-holding

After months of development, we would like to present the Public Testnet for TomoZ - The Zero Friction Protocol.

TomoZ - The first on-chain protocol that offers the ability for any user to pay transaction fees with the same token the user is holding - is going LIVE on testnet at 6:00 PM (Singapore time) on Tuesday, July 23rd, 2019.

Read more details: medium.com/tomochain/announcing-public-testnet-for-tomoz-the-zero-friction-protocol-cb0c889ecfd4

TomoChain team is proud to present a brand new product developed by us: TomoZ - the first on-chain protocol that offers the ability for any user to pay transaction fees with the same token the user is holding.

How to get non-crypto users involved in the crypto space and experiment with crypto-based products?

Look into our proposal to see how TomoZ reduces the barriers to entry and find your answer: http://bit.ly/TomoZWhitePaper

TomoChain is happy to join hands in the Binance Charity Lunch For Children initiative with Binance Charity Foundation to help children in Uganda fulfill one of the most basic physiological needs.

Read more here: https://medium.com/tomochain/tomochain-donates-to-binance-charity-foundation-3b2817cb709a

📌TomoChain — CrossAngle Partnership Announcement

TomoChain and CrossAngle are pleased to announce that we have formed a strategic partnership, in which TomoChain discloses information on Xangle, a data disclosure platform developed by CrossAngle, to provide exchanges and investors with institutional-grade reports.

Read more details: https://medium.com/tomochain/tomochain-crossangle-partnership-announcement-593ffc63e22d

To celebrate TOMOB listing on Binance DEX, we will run a trading competition for TOMOB/BNB trading pair. We committed a total of 30,000 TOMOB and 300 BNB in prizes to give away to our users. The competition will run for 40 days, from 12th July 2019 0:00:00 AM (UTC) to 20th August 2019 11:59:59 PM (UTC), split into 4 rounds, 10 days per round. Read more details: http://bit.ly/2NLj4UV and don’t miss this opportunity to grab sweet $TOMOB.

Leaderboard: https://leaderboard.tomochain.com/#/

We are thrilled to announce our listing on Binance DEX. TOMOB/BNB trading pair will be available from 2019/07/07 03:00AM (UTC). This listing showcases our mutual support for the interoperability within the blockchain ecosystem and brings attention to TomoChain technology. We are setting up a trading competition to encourage trading activities in our community, stay tuned for more details.

Read more here: medium.com/tomochain/tomob-is-officially-listed-on-binance-dex-4dd83117e515

TomoChain is excited to announce that #TOMOB has received positive votes from all Binance DEX validators! We are preparing to run the list command on Binance DEX and open for trading with a TOMOB/BNB Pair on July 8th.
Stay tuned for more details.

Infinito Wallet officially supports $TOMO and our DApps. TomoChain will participate in Infinito Membership Program by hosting an exclusive airdrop as a special reward for Infinito Points owners 🚀

Read more details: https://medium.com/tomochain/tomochain-infinito-partnership-announcement-f6b61a91132e

TomoChain is joining the Binance Chain movement! We’re pleased to announce that we will issue a BEP2 token and submit a proposal to list the $TOMOB (BEP-2) token on Binance Dex.

Read the announcement: medium.com/tomochain/tomochain-collaborates-with-binance-to-create-a-cross-chain-bridge-to-bring-tomo-to-binance-chain-4f963baeadd8?postPublishedType=repub

$TOMO is listed on Cobo Wallet - All-in-One Wallet (Cloud Wallet & HD Wallet) supporting +20 chains and 700 tokens as well as hosting the most popular DApps.

To celebrate this event and engage communities, we would like to co-host a special TOMO airdrop pool for Cobo users, Tomo holders and friends.

The event will start next Monday, 24th June, 2019 to 28th June, 2019.

Read more details here: https://t.co/9iPJs0AHI9

Welcome BitOrb - an innovative cryptocurrency derivatives exchange to TomoChain’s partnership network!
Happy to assist with meaningful utilisation of TomoChain products, issuing Orbyt TRC21 tokens via TomoZ protocol and advising in the development of the Orbyt Wallet.

Read more details here: https://medium.com/tomochain/tomochain-bitorb-partnership-announcement-29daaff63c2c?postPublishedType=repub

⚡️TomoScan version v1.5 has been released
- Supporting for TRC21 tokens
- Addressing the server error 500: We add a cache layer in TomoScan back-end to ensure data on TomoScan always available.
- Parsing masternode verifier: We correct the way block verifier is extracted from a block received from the network and improve the slashing check and self-transfer transactions on TomoScan.
- Fixing the missing internal transaction bug
- Reading balance from Chain

Dear TomoChain community,
Constant is migrating to a new TRC20 contract address today to upgrade its security. If you own $CONST before today, please follow this guide to swap them https://medium.com/@constantp2p/to-all-trc20-constant-holders-were-moving-e3a5ff511ea0

It is CRITICAL to upgrade your $CONST before July 17 2019 to avoid loss of funds.

Reach us at t.me/tomochain for more support.

📌TomoChain - Tokoin Partnership Announcement

We are happy to announce the partnership with Tokoin — a digital platform from Indonesia dedicated to accelerate the Micro, Small and Medium Enterprises businesses by building credit scoring through blockchain data distribution.

Read more details: https://medium.com/tomochain/tomochain-tokoin-partnership-announcement-e142ed832223?postPublishedType=initial

You might have heard about our new brand of products: #TomoX #TomoZ #TBlack & #TomoIssuer

More details will be released in the very near future 🤗

Meanwhile, let's look at what we have built so far: https://twitter.com/TomoChainANN/status/1137771153634627589

You can't go wrong with $TOMO!