topbtc token  (TOPB)
TOPBTC Token (TOPB)
$0.02479492 8.0%
0.00000076 BTC 2.1%
0.00001990 ETH 0.2%
76คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$691,841
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$2,594,574
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.02258448 / $0.02521749
อุปทานที่หมุนเวียน
27,954,397 / 187,116,119
TOPB
USD

TOPBTC Token ETH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-23 556.527 ETH 2,136 ETH 0.00001990 ETH N/A
2021-01-22 555.981 ETH 2,040 ETH 0.00001993 ETH 0.00001990 ETH
2021-01-21 554.469 ETH 1,507 ETH 0.00001983 ETH 0.00001993 ETH
2021-01-20 552.872 ETH 2,028 ETH 0.00001979 ETH 0.00001983 ETH
2021-01-19 556.296 ETH 2,234 ETH 0.00001993 ETH 0.00001979 ETH
2021-01-18 555.403 ETH 1,998 ETH 0.00001992 ETH 0.00001993 ETH
2021-01-17 555.485 ETH 2,015 ETH 0.00001985 ETH 0.00001992 ETH
2021-01-16 554.758 ETH 2,010 ETH 0.00001985 ETH 0.00001985 ETH
2021-01-15 555.087 ETH 1,897 ETH 0.00001988 ETH 0.00001985 ETH
2021-01-14 556.538 ETH 1,892 ETH 0.00001986 ETH 0.00001988 ETH
2021-01-13 556.624 ETH 1,552 ETH 0.00001992 ETH 0.00001986 ETH
2021-01-12 554.953 ETH 1,873 ETH 0.00001985 ETH 0.00001992 ETH
2021-01-11 554.917 ETH 1,960 ETH 0.00002017 ETH 0.00001985 ETH
2021-01-10 557.259 ETH 2,185 ETH 0.00001997 ETH 0.00002017 ETH
2021-01-09 554.429 ETH 2,783 ETH 0.00001996 ETH 0.00001997 ETH
2021-01-08 556.982 ETH 2,683 ETH 0.00001986 ETH 0.00001996 ETH
2021-01-07 557.455 ETH 2,751 ETH 0.00001989 ETH 0.00001986 ETH
2021-01-06 560.649 ETH 2,944 ETH 0.00002001 ETH 0.00001989 ETH
2021-01-05 558.275 ETH 2,849 ETH 0.00002007 ETH 0.00002001 ETH
2021-01-04 569.759 ETH 2,851 ETH 0.00002015 ETH 0.00002007 ETH
2021-01-03 552.260 ETH 2,923 ETH 0.00001974 ETH 0.00002015 ETH
2021-01-02 552.093 ETH 2,923 ETH 0.00001972 ETH 0.00001974 ETH
2021-01-01 551.873 ETH 2,886 ETH 0.00001973 ETH 0.00001972 ETH
2020-12-31 552.879 ETH 2,950 ETH 0.00001978 ETH 0.00001973 ETH
2020-12-30 553.121 ETH 2,843 ETH 0.00001974 ETH 0.00001978 ETH
2020-12-29 554.344 ETH 2,891 ETH 0.00001979 ETH 0.00001974 ETH
2020-12-28 556.459 ETH 3,219 ETH 0.00001983 ETH 0.00001979 ETH
2020-12-27 556.749 ETH 3,267 ETH 0.00001994 ETH 0.00001983 ETH
2020-12-26 556.650 ETH 3,143 ETH 0.00001994 ETH 0.00001994 ETH
2020-12-25 555.921 ETH 3,227 ETH 0.00001998 ETH 0.00001994 ETH
2020-12-24 557.494 ETH 3,159 ETH 0.00001993 ETH 0.00001998 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android